Warunki udziału

Warunki udziału/ Zgłoszenie/ Informacje organizacyjne

W szkoleniach mogą wziąć udział pracownicy firm sektora MŚP oraz Dużych Przedsiębiorstw, bez wzgędu na wiek uczestników czy płeć. Nie wymagamy dokumentów finansowych firm delegujących uczestników.

Organizatorem, wykonawcą oraz właścicielem licencji szkoleń i coachingów jest spółka European Training & Consulting Center Sp. z. o. o. Dofinansowania do usług rozwojowych pochodzą z prywatnych środków partnerów oraz inwestorów. NIe stanową pomocy de minimis, nie pochodzą ze środków publicznych. Realizujemy wiele projektów start up’ owych, w których pozyskujemy środki finansowe i inwestorów na rozwój przedsięwzięć innowacyjnych. W chwili obecnej oferujemy również dofinansowanie do wszelkich przedsięwzięć opartych na technologii Blockchain.

                                               Kroki rejestracji udziału w szkoleniach dofinansowanych

Na stronie głównej obok nazw szkoleń znajduje się Deklaracja.doc lub Deklaracja online. Wersja .doc jest dla osób deklarujących uczestników, a które muszą mieć zgodę przełożonego. Deklaracja ta zawiera miejsce na podpis osoby zarządzającej. Deklaracje online przeznaczone są dla osób, które samodzielnie posiadają możliwość zawierania umów. Formularze te są NIEZOBOWIĄZUJĄCĄ deklaracją. Na ich podstawie kompletujemy grupy szkoleniowe. Istnieje możliość zadeklarowania dowolnej ilości osób z jednej firmy.

Po wypełnieniu i przesłaniu Deklaracji wysyłamy informacje o skompletowaniu grupy i miejscu odbycia się szkolenia. Wraz z informacją wysyłamy formularz ZGŁOSZENIA, który prosimy o wypełnienie. Zawiera on miejsce na dane imienne uczestników (do certyfikacji oraz rezerwacji hotelowych w przypadku szkoleń wyjazdowych do Zakopanego). Otrzymanie Deklaracji potwierdzone jest mailem na wskazany w formularzu adres. W przypadku nie otrzymania przyjęcia Deklaracji (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy:  0-607730000 (9.00-21.00).

Wpłata

Po odesłaniu wypełnionego Zgłoszenia wystawiamy fakturę PROFORMA przesyłając ją na wskazany w zgłoszeniu adres email. Na minimum 7 dni przed terminem szkolenia prosimy o wpłatę na konto, która stanowi gwarancję udziału w szkoleniu.

Rezygnacja zgłoszona (mailem) do 7 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych kosztów. Nie wystawiamy wówczas f-ry VAT. W przypadku rezygnacji po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia 100% kosztów szkolenia wg wystawionej faktury. Istnieje wówczas możliwość oddelegowania innej osoby na miejsce osoby rezygnującej. W przypadku wyczerpania liczby miejsc, odwołania szkolenia z winy organizatora lub rezygnacji do 7 dni (a dokonanej wpłaty) zgłaszającemu zostanie niezwłocznie zwrócona cała kwota wpłacona na konto organizatora.

Fakturę za szkolenie wystawiamy w miesiącu, w którym odbywa się szkolenie.                        

UWAGA !!!  Rezygnacja zgłoszona do 7 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą konsekwencji finansowych. W przypadku rezygnacji po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia 100% kosztów szkolenia wg wystawionej faktury. Istnieje wówczas możliwość oddelegowania innej osoby na miejsce osoby rezygnującej. W przypadku wyczerpania liczby miejsc, odwołania szkolenia z winy organizatora lub rezygnacji do 7 dni zgłaszającemu zostanie niezwłocznie zwrócona cała kwota wpłacona na konto organizatora. Upoważniacie nas Państwo wówczas do wystawienia i wysłania w formie elektronicznej (na wskazany w Formularzu "online" adres e-mail) faktury VAT, bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego - podstawa prawna art. 106n ust.1 ustawy o VAT.

Wpłata na konto stanowi gwarancję udziału w szkoleniu. W przypadku wyczerpania liczby miejsc, odwołania szkolenia z winy organizatora, zgłaszającemu zostanie niezwłocznie zwrócona cała kwota wpłacona na konto organizatora.

Powyższe informacje znajdują się również w Regulaminie.

                                            Koszty szkoleń dofinansowanych
ZAKOPANE:

UWAGA: Dopłata do pok. 1 osobowego – 39 netto* pln/1 dzień.  Uczestnicy przyjeżdżają 1 dzień przed planowanym terminem szkolenia. Rejestracja tego dnia - od godz. 17.00. Zajęcia: dzień 1 - 10.00 – 16.00 (śniadanie 8.00-10.00, obiadokolacja 16.00); dzień 2 - 9.00 – 15.00 (śniadanie 8.00-9.00, obiad 14.30)

Szkolenia odbywają się w Zakopanem w hotelach lub pensjonatach o standardzie ***:

Hotel "Pod skocznią" (www.podskocznia.pl), "Dawidek" (www.dawidek.pl), "Basieńka" (www.basienka.com.pl) , "Czarny Potok" (www.czarnypotok.pl) lub "Adria"***  (www.adriazakopane.pl).

Dokładne miejsce realizacji szkoleń i zakwaterowania zależne jest od ilosci zgłoszonych uczestników oraz możlliwości hotelowych (głównie od zamówień na pokoje 1 osobowe). Informacje nt. miejsca szkolenia podane są w ZGŁOSZENIU. 

 

WARSZAWA:

UWAGA: Szkolenia odbywają się: Dzień 1 - w godz. 10.00 – 16.00 (lunch 14.00-14.30) Dzień 2 - 9.00 - 15.00 (lunch 13.00-13.30)                     

Powyższe ceny są ostatecznymi cenami jakie ponosi klient. Nie ma "ukrytych" dodatkowych kosztów.

 

Rezygnacja - bezpieczna dla uczestników

Rezygnacja zgłoszona do 7 dni przed terminem szkolenia/ nie pociąga za sobą żadnych kosztów. W przypadku rezygnacji po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia 100% (powyższych) kosztów szkolenia. Istnieje wówczas możliwość oddelegowania innej osoby na miejsce osoby rezygnującej.

 

WZORY formularzy DEKLARACJI I ZGŁOSZENIA

Prosimy nie drukować i nie wysyłać poniższych formularzy.

Formularz DEKLARACJA - dostępny jest na stronie www.szkolenia-dofinansowane.pl

Formularz ZGŁOSZENIE - wysyłany jest do Państwa na wskazany w DEKLARACJI adres e-mail.

 

WZÓR FORMULARZA "DEKLARACJA"

Po wysłaniu niniejszej DEKLARACJI, otrzymacie Państwo formularz ZGŁOSZENIE – Umowę, na udział w zadeklarowanych szkoleniach wraz z miejscem odbycia się szkolenia i sprawami organizacyjnymi. Wzór takiego formularza dostępny jest na stronie www.szkolenia-dofinansowane.pl. Ilość miejsc ograniczona. O kwalifikacji decyduje kolejność przyjęcia deklaracji. Deklaracja (w przeciwieństwie do zgłoszenia – Umowy) nie jest zobowiązaniem uczestniczenia w szkoleniu. 

Prosimy o wypełnienie deklaracji i przesłanie podpisanego skan na:

 szkolenia@szkolenia-dofinansowane.pl lub faks: 22 185 54 73

DEKLARUJĄCY - FIRMA:

 

Adres siedziby

Ulica:

NIP:

Kod Miejscowość:

Telefon:

E-mail

 

Ilość os. zatrudnionych:

Imię i nazwisko osoby do kontaktu:

 

Warunki udziału w szkoleniach w tym jednostkowy koszt udziału tj.:

 UWAGA: Dopłata do pok. 1 osobowego – 39 netto* pln/1 dzień.  Uczestnicy przyjeżdżają 1 dzień przed planowanym terminem szkolenia. Rejestracja tego dnia - od godz. 16.00.

 Niniejszym deklaruję udział w projektach szkoleniowych następującej ilości osób:

 Tematyka:__________________ kod: ___________data_________________ Ilość osób_______

 W przypadku szkoleń w Zakopanem - dopłata do pok. 1 os.:   TAK - ilość osób___  NIE ilość osób__

 Tematyka:__________________ kod: ___________data_________________ Ilość osób_______

 W przypadku szkoleń w Zakopanem - dopłata do pok. 1 os.:   TAK - ilość osób___  NIE ilość osób__

 Tematyka:__________________ kod: ___________data_________________ Ilość osób_______

 W przypadku szkoleń w Zakopanem - dopłata do pok. 1 os.:   TAK - ilość osób___  NIE ilość osób__

 4*. Tematyka:__________________ kod: ___________data_________________ Ilość osób_______

 W przypadku szkoleń w Zakopanem - dopłata do pok. 1 os.:   TAK - ilość osób___  NIE ilość osób__

Organizatorem wszystkich szkoleń jest spółka European Training & Consulting Center sp. z o. o. , NIP: 527-21-64-310, 00-867 Warszawa, al. Jana Pawła II 27, Atrium Center.

                    Akceptuję łączną kwotę do zapłaty ………………………………………+ 23% VAT

………………                                 ……………..                                   ……………

Miejsce i Data                                Pieczęć firmowa                Podpis osoby zarządzającej    

*w przypadku chęci zadeklarowania udziału również na inne szkolenia prosimy o skopiowanie deklaracj

 

WZÓR FORMULARZA "ZGŁOSZENIE" 

Wypełnione zgłoszenie prosimy przesłać na adres e-mail:

szkolenia@szkolenia-dofinansowane.pl lub na nr faksu: 22 185 54 73

Zgłaszam do udziału w szkoleniu osoby wymienione w załączniku wg określonej tematyki i terminów.

Akceptuję poniższe warunki udziału w szkoleniach w tym jednostkowy koszt udziału tj.:

UWAGA: Dopłata do pok. 1 osobowego – 39 netto* pln/1 dzień.  Uczestnicy przyjeżdżają 1 dzień przed planowanym terminem szkolenia. Rejestracja tego dnia - od godz. 17.00.

* do podanej kwoty netto należy doliczyć podatek VAT - 23%

ZGŁASZAJĄCY

 

Adres siedziby

Ulica:

NIP:

Kod/ Miasto:

Telefon:

E-mail

 

Ilość osób zatrudnionych:

Imię i nazwisko osoby do kontaktu:

 

E-mail, na który zostanie wysłana faktura:

PROSZĘ WYPEŁNIĆ PONIŻSZE POLE CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że łączna kwota brutto (z 23% VAT) za szkolenia wg załącznika wynosi:

 _________________________________________

i zostanie przesłana na konto European Training & Consulting Center Sp. z o. o. NIP: 527-21-64-310, 00-867 Warszawa, Al. Jana Pawła II 27,

Bank PKO S.A. w Warszawie numer konta: 04 1240 6003 1111 0010 3130 4985

Upoważniam European Training & Consulting Center Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Po odesłaniu wypełnionego Zgłoszenia wystawiamy fakturę PROFORMA przesyłając ją mailem na wskazany powyżej adres. Na minimum 7 dni przed terminem szkolenia prosimy o wpłatę na konto, która stanowi gwarancję udziału w szkoleniu.

Rezygnacja zgłoszona (mailem) do 7 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych kosztów. Nie wystawiamy wówczas f-ry VAT. W przypadku rezygnacji po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia 100% kosztów szkolenia wg wystawionej faktury. Istnieje wówczas możliwość oddelegowania innej osoby na miejsce osoby rezygnującej. W przypadku wyczerpania liczby miejsc, odwołania szkolenia z winy organizatora lub rezygnacji do 7 dni zgłaszającemu zostanie niezwłocznie zwrócona cała kwota wpłacona na konto organizatora. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych.

 

 

……………….                                 ………………….                                         ...……………………..

Miejsce i Data                        Pieczęć firmowa                               Podpis osoby zarządzającej

ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA

Tematyka szkoleń wraz z imienną listą uczestników (do certyfikacji oraz rezerwacji hotelowej)

- PROSZĘ WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI -

Nazwa firmy: ______________________________________________________________________

Data / miejsce _________________________________________

Imię, nazwisko i stanowisko uczestnika/ dopłata do pok 1os.

 

Data / miejsce _________________________________________

Imię, nazwisko i stanowisko uczestnika/ dopłata do pok. 1 os.

 

Data / miejsce ________________________________________

Imię, nazwisko i stanowisko uczestnika/ dopłata do pok. 1 os.

 

Łącznie kwota netto: _______________

             Łączna kwota brutto (+23% VAT): _______________

Zapraszamy!!

 



Masz pytania? Skontaktuj się z nami





 
Pola oznaczone * są wymagane




Nasi klienci