ZGŁOSZENIE

Na stronie głównej obok nazw szkoleń znajduje się Deklaracja.doc oraz Deklaracja online. Formularz ten jest NIEZOBOWIĄZUJĄCA deklaracją udziału w szkoleniu.
Deklaracja.doc jest przeznaczona dla osób, które muszą uzyskać podpis osoby decydującej, aby zadeklarować udział pracowników firmy w danych szkoleniach.
Deklaracja online jest przeznaczona dla osób, która mają możliwośc samodzielnego decydowania o zgłoszeniu osób na szkolenia. Po wypełnieniu i przesłaniu Deklaracji wysyłamy informacje o (w sytuacji szkoleń stacjonarnych) miejscu odbywania się szkoleń. Wraz z tą informacją wysyłamy formularz ZGŁOSZENIE. Zawiera on m.innymi miejsce na imienne dane uczestników (do certyfikacji oraz rezerwacji hotelowych w przypadku szkoleń w Zakopanym/ Sopocie lub do wysłania linku, w sytuacji webianarów). Prosimy również o wysłanie wypełnionej, załączonej wraz ze Zgłoszeniem ZGODY na przetwarzanie danych osobowych zgodnych z RODO. W sytuacji nie otrzymania potwierdzenie przyjęcia Deklaracji (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy:  0-607730000 (9.00-21.00).

Wpłata

Po odesłaniu wypełnionego formularza ZGŁOSZENIE wystawiamy PROFORMĘ przesyłając ją na wskazany w zgłoszeniu adres email. Na minimum 7 dni (w przypadku szkoleń stacjonarnych) i 3 dni (w przypadku webinarów) przed terminem szkolenia prosimy o wpłatę na konto, która stanowi gwarancję udziału w szkoleniu.

Rezygnacja zgłoszona (mailem) do 7 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych kosztów. Nie wystawiamy wówczas f-ry rozliczeniowej VAT. W przypadku rezygnacji po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia 100% kosztów szkolenia wg wystawionej faktury VAT. Istnieje wówczas możliwość oddelegowania innej osoby na miejsce osoby rezygnującej. W przypadku wyczerpania liczby miejsc, odwołania szkolenia z winy organizatora lub rezygnacji do 7 dni (a dokonanej wpłaty) zgłaszającemu zostanie niezwłocznie zwrócona cała kwota wpłacona na konto organizatora.
Podane ceny są wartością netto. Do cen należy doliczyć 23%VAT. 

Instytucje, które finansują szkolenie ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. Należy dołączyć do zamówienia stosowne oświadczenie, które wysyłamy na życzenie instytucji/ firmy zgłaszającej.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.

Więcej w zakladce Regulamin/ Warunki udziału.


 

Badanie potencjału pracowników met. AC/DC

Program

MODUŁ I

METODA AC/DC – WPROWADZENIE

-Assessment/Development Center – główne pojęcia i definicje AC/DC

-Czynniki wpływające na obiektywizm AC/DC

-Podstawowe różnice pomiędzy AC i DC

-Zalety i wady DC

-Minimalizacja ryzyka błędnej oceny

-Wpływ wykorzystania sesji DC na kulturę organizacyjną firmy

-Skuteczność metody DC

MODUŁ II

KOMPETENCJE JAKO GŁÓWNE KRYTERIUM OCENY W AC/DC

-Czym są kompetencje - definicja

-Rodzaje kompetencji

-Słownik kompetencji w firmie i definiowanie kompetencji — dobre praktyki

-Profile kompetencyjne — ich zastosowanie w procedurze AC/DC

-Określenie kompetencji wymaganych na wybranych stanowiskach oraz ich poziomu oczekiwanego

-Wyznaczanie luk kompetencyjnych oraz przerostów kompetencji

MODUŁ III

GŁÓWNE NARZĘDZIA AC/DC

-Tworzenie narzędzi AC/DC – metodologia

-Wybór ocenianych kompetencji

-Określenie typu zadania

-Pisanie scenariusza

-Typy narzędzi DC

-Skalowanie poziomu trudności ćwiczenia, instrukcje przeprowadzania ćwiczenia, ocena wykonania

-Najczęstsze błędy popełniane przy tworzeniu zadań

-Tworzenie instrukcji do ćwiczeń

MODUŁ IV

PROFESJONALNE PRZYGOTOWANIE SESJI Development Center

-„Kompetencje – narzędzia” - matryca

-Kolejność ćwiczeń

-Zadania poszczególnych osób zaangażowanych w projekt

-Techniczne warunki realizacji sesji

-Podręcznik asesora

-Odprawa asesorów

-Przygotowanie materiałów dla uczestników, asesorów

-Harmonogramy sesji

-Tworzenie arkuszy obserwacyjnych

MODUŁ V

INTEGRACJA WYNIKÓW SESJI Development Center

-Samodzielna ocena kompetencji uczestników AC/DC

-Indywidualny arkusz ocen

-Organizacja sesji integrującej wyniki testów

-Zbiorowy arkusz ocen

-Wskazówki dla koordynatora

MODUŁ VI

WARSZTAT ASESORA SESJI Development Center

-Główne zadania asesora

-Profil kompetencyjny asesora

-Predyspozycje asesorów

-Obiektywizm asesora

-Dobór zespołu asesorskiego

-Ograniczenia występowania w roli asesora

MODUŁ VII

PRZYGOTOWANIE RAPORTÓW Z SESJI Development Center

-Typy raportów w odniesieniu do celu projektu

-Język raportów

-Format raportów

-Raporty indywidualne i całościowe

MODUŁ VIII

UDZIELANIE INFORMACJI ZWROTNEJ

-Kroki udzielania informacji zwrotnej

-Osoby odpowiedzialne i forma udzielania informacji zwrotnej

-Przygotowanie do udzielania informacji zwrotnej

-Zasady udzielania informacji zwrotnej

Zapraszamy
Metody pracy
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia w parach
Ćwiczenia grupowe
Studium przypadku
Wykład
Psychotesty
Gry, symulacje
Dyskusja
Burza mózgów
Prezentacja

Informacje organizacyjne:

Czas trwania/ miejsce szkoleń/ koszt:

Warszawa/ Zakopane/ Sopot:

dzień1:10.00-16.00,dzień2: 9.00-15.00

Szkolenia stacjonarne w Warszawie odbywają się w różnych centrach szkoleniowych m. innymi: siedziba ETC&C, Google Campus Warsaw, Centrum szkoleniowe Żoliborz, Ogrodowa, Żurawia, Sienna lub Zielna. Usługa oferowana bez zakwaterowania. O dokładnym miejscu szkolenia informujemy po otrzymaniu od Państwa deklaracji.
Koszt 2 dniowego szkolenia (zawarty poniżej) zawiera: dydaktykę, materiały, serwis kawowy non stop, lunch 2 daniowy, certyfikat.

Szkolenia stacjonarne w Zakopanem (z zakwaterowaniem) odbywają się  w hotelach lub pensjonatach: Hotel "Willa Pod skocznią" (www.podskocznia.pl), "Dawidek" (www.dawidek.pl), "Basieńka" (www.basienka.com.pl), "Czarny Potok" (www.czarnypotok.pl) lub "Adria" (www.adriazakopane.pl) .

Szkolenia stacjonarne w Sopocie (z zakwaterowaniem) odbywają się  w hotelach lub pensjonatach: Hotel "Opera" Sopot (www.hotelopera.pl), hotel "Miramar" - sanatrium - (www.hotelmiramar.pl), hotel Bursztyn (www.hotelbursztyn.pl)  hotel Sedan (www.hotelsedan.pl)

Koszt 2 dniowego szkolenia (Zakopane/ Sopot) z zakaterowaniem (zawarty poniżej) zawiera: 2 noclegi w pokoju dwu osobowym, 2 śniadania, 2 obiady, dydaktykę, materiały, serwis kawowy non stop, certyfikat.

Dokładne miejsce realizacji szkoleń i zakwaterowania (w Zakopanem lub Sopocie) zależne jest od ilości zgłoszonych uczestników oraz możliwości hotelu (głównie od zamówień na pokoje 1 osobowe). Dapłata do pokoju 1 os. wynosi (Zakopane/ Sopot) 78 zł netto + 23%VAT/ 2 dni zakwaterowania.Uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień wyznaczonego terminu szkolenia. Zakwaterowanie tego dnia od godz. 15.00.
W przypadku uczestników szkoleń preferujacych wyższy standard hotelowy lub uczestników dojeżdzających do miejsca szkolenia (hotelu) - istnieje możliwość nie korzystania z noclegów. Wówczas należy odjąc koszt 100 zł netto+23%VAT, stanowiący koszt zakwaterowania przez 2 dni ze śniadaniami. Jest to wówczas taki sam koszt jak koszt szkolenia w Warszawie.
Deklaracja.docx
Koszt netto:
490zł Zakopane
390 zł Warszawa
490 zł Sopot
150 zł Online

Deklaracja online

Nasi klienci