ZGŁOSZENIE

Na stronie głównej obok nazw szkoleń znajduje się Deklaracja.doc oraz Deklaracja online. Formularz ten jest NIEZOBOWIĄZUJĄCA deklaracją. Deklaracja.doc jest przeznaczona dla osób, które muszą uzyskać podpis osoby decydującej, aby zadeklarować udział pracowników firmy w danych szkoleniach. Deklaracja online jest przeznaczona dla osób, która mają możliwośc samodzielnego decydowania o zgłoszeniu osób na szkolenia. Po wypełnieniu i przesłaniu Deklaracji wysyłamy informacje o skompletowaniu grupy i miejscu odbycia się szkolenia. Wraz z tą informacją wysyłamy formularz ZGŁOSZENIA. Zawiera on m.innymi miejsce na imienne dane uczestników (do certyfikacji oraz rezerwacji hotelowych w przypadku szkoleń w Zakopanym). W sytuacji nie otrzymania potwierdzenie przyjęcia Deklaracji (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy:  0-607730000 (9.00-21.00).

Wpłata

Fakturę za szkolenie wystawiamy (na podstawie ZGŁOSZENIA)  na początku miesiąca, w którym odbywa się deklarowane szkolenie. Prosimy o wpłatę za szkolenia na konto organizatora na minimum 7 dni przed terminem szkolenia.  Upoważniacie nas wówczas Państwo do wystawienia i wysłania w formie elektronicznej (na wskazany w Formularzu "online" adres e-mail) faktury VAT, bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego - podstawa prawna art. 106n ust.1 ustawy o VAT. Faktury proforma wystawiamy na życzenie.

Ceny

Podane ceny są wartością netto. Do cen należy doliczyć 23%VAT. Cena zawiera, w przypadku szkoleń w Warszawie: dydaktykę, materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch. W przypadku szkolenia w Zakopanem: zakwaterowanie w pok 2-os. (2 noclegi - uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień szkolenia, dopłata do pok. 1 os - 39 zł netto/ 1 dzień), wyżywienie (2 śniadania, 2 obiadokolacje, przerwy kawowe - non stop), dydaktykę, materiały szkoleniowe, certyfikat.

Instytucje, które finansują szkolenie ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. Należy dołączyć do zamównia stosowne oświadczenie.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.

Więcej w zakladce Regulamin/ Warunki udziału.

Zapraszamy!! 

 

Finanse dla niefinansistów
Korzyści

 

 • Wzmacnianie umiejętności posługiwania się językiem finansowym
 • Zrozumienie zasad poltyki finansowej firmy
 • Wiedza jak zadbać o koszty firmy
 • Zapoznanie się z zasadami poprawnie wystatawianymi dokumentami księgowymi
 • Umiejętność obliczania rentowności
 • Poznanie technik oceny wiarygodności kontrahentów

Program
 1. Podstawowe informacje o finansach firmy
 • Ustawa o rachunkowości, a ustawa o podatku dochodowym
 • Kluczowe elementy finansów firmy
 1. Podstawy analizy rentowności c-v-p (koszt-ilość-cena)
  Jakie są typowe ujęcia kosztów w księgowości?
  Co to są koszty stałe i koszty zmienne? W jaki sposób koszty wpływają na wynik finansowy?
  Co to jest próg rentowności? (ilościowy, wartościowy, procentowy i kasowy)
  Jak zaplanować zysk? W jaki sposób wyznaczyć minimalne ceny?
 2. Zysk a płynność finansowa

          W jaki sposób firma zarabia pieniądze? Skąd się bierze zysk w firmie?      Dlaczego można mieć zysk i mieć kłopoty finansowe?
          Jakie są dla przedsiębiorstwa konsekwencje dawania klientom dłuższych terminów płatności?
          Jak wpływają stany magazynowe na działalność przedsiębiorstwa?
          Co to jest cykl operacyjny oraz okres konwersji gotówki?
          Jakie są konsekwencje przyspieszania płatności przez opusty?
          Jak wyznaczyć koszt kredytu kupieckiego? Jak obliczyć stopę zwrotu z dodatk. sprzedaży i poluzowania polityki handlowej?

 1. Dokumenty finansowo - księgowe w sprzedaży
  Faktury: sprzedaży, pro-forma, zaliczkowa. Jakie skutki wywołuje wspieranie promocji przez rabaty, gratisy i faktury?
 1. Zagadnienia dodatkowe
  Co to są KPI i jak je wykorzystać w negocjacjach z klientem?
  Czy faktoring może być sposobem na wydłużanie terminów płatności?
  Jak klient postrzega wartość i w jaki sposób możemy mu jej dostarczyć?
 2. Analiza wiarygodności i kondycji kontrahenta
  Jak na podstawie danych finansowych ocenić kondycję przedsiębiorstwa? Jak ocenić poziom zadłużenia spółki? Jak dokonać oceny płynności? Proste metody oceny wiarygodności i kondycji kontrahenta

Zapraszamy

Metody pracy
Ćwiczenia w parach
Ćwiczenia grupowe
Studium przypadku
Wykład
Dyskusja
Prezentacja
Analiza dokumentów

Informacje organizacyjne:

Czas trwania i miejsce szkoleń:

Warszawa i Zakopane:

dzień1;10.00-16.00, dzień2;9.00-15.00

Szkolenia stacjonarne w Warszawie odbywają się w różnych centrach szkoleniowych m. innymi: siedziba ETC&C, Google Campus Warsaw, Centrum szkoleniowe Żoliborz, Ogrodowa, Żurawia, Sienna.

Szkolenia w Zakopanem odbywają się  w hotelach lub pensjonatach o standardzie ***:

Hotel "Willa Pod skocznią" (www.podskocznia.pl), "Dawidek" (www.dawidek.pl), "Basieńka" (www.basienka.com.pl) , "Czarny Potok" (www.czarnypotok.pl) lub "Adria" (www.adriazakopane.pl) . Dokładne miejsce realizacji szkoleń i zakwaterowania zależne jest od ilości zgłoszonych uczestników oraz możliwości hotelu (głównie od zamówień na pokoje 1 osobowe). Uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień wyznaczonego terminu szkolenia. Rejestracja tego dnia od godz. 17.00.

Rezygnacja

Rezygnacja zgłoszona do 7 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych kosztów. W przypadku rezygnacji po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia 100% kosztów szkolenia. Istnieje wówczas możliwość oddelegowania innej osoby na miejsce osoby rezygnującej.

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE


Deklaracja.docx
Koszt netto:
390 zł Zakopane
290 zł Warszawa

Deklaracja online

Nasi klienci