ZGŁOSZENIE

Na stronie głównej obok nazw szkoleń znajduje się Deklaracja.doc oraz Deklaracja online. Formularz ten jest NIEZOBOWIĄZUJĄCA deklaracją. Deklaracja.doc jest przeznaczona dla osób, które muszą uzyskać podpis osoby decydującej, aby zadeklarować udział pracowników firmy w danych szkoleniach. Deklaracja online jest przeznaczona dla osób, która mają możliwośc samodzielnego decydowania o zgłoszeniu osób na szkolenia. Po wypełnieniu i przesłaniu Deklaracji wysyłamy informacje o skompletowaniu grupy i miejscu odbycia się szkolenia. Wraz z tą informacją wysyłamy formularz ZGŁOSZENIA. Zawiera on m.innymi miejsce na imienne dane uczestników (do certyfikacji oraz rezerwacji hotelowych w przypadku szkoleń w Zakopanym). W sytuacji nie otrzymania potwierdzenie przyjęcia Deklaracji (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy:  0-607730000 (9.00-21.00).

Wpłata

Fakturę za szkolenie wystawiamy (na podstawie ZGŁOSZENIA)  na początku miesiąca, w którym odbywa się deklarowane szkolenie. Prosimy o wpłatę za szkolenia na konto organizatora na minimum 7 dni przed terminem szkolenia.  Upoważniacie nas wówczas Państwo do wystawienia i wysłania w formie elektronicznej (na wskazany w Formularzu "online" adres e-mail) faktury VAT, bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego - podstawa prawna art. 106n ust.1 ustawy o VAT. Faktury proforma wystawiamy na życzenie.

Ceny

Podane ceny są wartością netto. Do cen należy doliczyć 23%VAT. Cena zawiera, w przypadku szkoleń w Warszawie: dydaktykę, materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch. W przypadku szkolenia w Zakopanem: zakwaterowanie w pok 2-os. (2 noclegi - uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień szkolenia, dopłata do pok. 1 os - 39 zł netto/ 1 dzień), wyżywienie (2 śniadania, 2 obiadokolacje, przerwy kawowe - non stop), dydaktykę, materiały szkoleniowe, certyfikat.

Instytucje, które finansują szkolenie ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. Należy dołączyć do zamównia stosowne oświadczenie.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.

Więcej w zakladce Regulamin/ Warunki udziału.

Zapraszamy!! 

 

Mapowanie procesów. Mapowanie strumienia wartości
Korzyści
 • Poznanie techniki mapowania procesów
 • Poznanie kryteriów, które warunkują użycie w/w narzędzia do danych procesów
 • Nauczenie umiejętności mapowania procesów w firmie
 • Nauczenie umiejętności identyfikacji strat w procesach firmowych
 • Nauczenie umiejętności doskonalenia procesów na podstawie wykonanego mapowania
 • STRUMIEŃ WARTOŚCI
 • Poznanie techniki mapowania strumienia wartości
 • Poznanie kryteriów, które warunkują użycie w/w narzędzia do danych procesów
 • Nauczenie umiejętności mapowania stanu obecnego oraz rysowania stanu przyszłego w firmie
 • Nauczenie umiejętności identyfikacji Strat w procesach firmowych
 • Nauczenie umiejętności doskonalenia procesów na podstawie mapy stanu obecnego

Program

Wstęp

 • Wprowadzenie do mapowania jako narzędzia diagnostycznego

Specyfika mapowania PROCESÓW

 • Co oznacza mapowanie procesów
 • Gdzie używać w/w mapowania
 • Reguły mapowania procesów
 • Rodzaje ikon stosowanych w mapowaniu
 • Podsumowanie mapowania poprzez demonstrację rodzajów procesów
 • Podsumowanie mapowania poprzez ewentualną demonstrację czasów w procesach oraz udziału (proporcji) procesów w stosunku do całości
 • Metody doskonalenia procesu na podstawie mapowania

 Specyfika mapowania STRUMIENIA WARTOŚCI

 • Co oznacza strumień wartości
 • Gdzie używać mapowania strumienia wartości
 • Reguły mapowania strumienia wartości
 • Rodzaje ikon materiałowych, procesowych i informacyjnych stosowanych w mapowaniu
 • Mapowanie stanu obecnego
 • Rysowanie stanu przyszłego
 • Definiowanie ścieżki dotarcia do mapy stanu przyszłego

 

Zapraszamy!

Metody pracy
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia grupowe
Studium przypadku
Wykład
Dyskusja
Burza mózgów
Prezentacja
Analiza dokumentów

Informacje organizacyjne:

Czas trwania i miejsce szkoleń:

Warszawa i Zakopane:

dzień1;10.00-16.00, dzień2;9.00-15.00

Szkolenia stacjonarne w Warszawie odbywają się w różnych centrach szkoleniowych m. innymi: siedziba ETC&C, Google Campus Warsaw, Centrum szkoleniowe Żoliborz, Ogrodowa, Żurawia, Sienna.

Szkolenia w Zakopanem odbywają się  w hotelach lub pensjonatach o standardzie ***:

Hotel "Willa Pod skocznią" (www.podskocznia.pl), "Dawidek" (www.dawidek.pl), "Basieńka" (www.basienka.com.pl) , "Czarny Potok" (www.czarnypotok.pl) lub "Adria" (www.adriazakopane.pl) . Dokładne miejsce realizacji szkoleń i zakwaterowania zależne jest od ilości zgłoszonych uczestników oraz możliwości hotelu (głównie od zamówień na pokoje 1 osobowe). Uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień wyznaczonego terminu szkolenia. Rejestracja tego dnia od godz. 17.00.

Rezygnacja

Rezygnacja zgłoszona do 7 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych kosztów. W przypadku rezygnacji po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia 100% kosztów szkolenia. Istnieje wówczas możliwość oddelegowania innej osoby na miejsce osoby rezygnującej.

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE


Deklaracja.docx
Koszt szkolenia (netto):
490 zł Zakopane
390zł Warszawa

Deklaracja online

Nasi klienci