ZGŁOSZENIE

Na stronie głównej obok nazw szkoleń znajduje się Deklaracja.doc oraz Deklaracja online. Formularz ten jest NIEZOBOWIĄZUJĄCA deklaracją. Deklaracja.doc jest przeznaczona dla osób, które muszą uzyskać podpis osoby decydującej, aby zadeklarować udział pracowników firmy w danych szkoleniach. Deklaracja online jest przeznaczona dla osób, która mają możliwośc samodzielnego decydowania o zgłoszeniu osób na szkolenia. Po wypełnieniu i przesłaniu Deklaracji wysyłamy informacje o skompletowaniu grupy i miejscu odbycia się szkolenia. Wraz z tą informacją wysyłamy formularz ZGŁOSZENIA. Zawiera on m.innymi miejsce na imienne dane uczestników (do certyfikacji oraz rezerwacji hotelowych w przypadku szkoleń w Zakopanym). W sytuacji nie otrzymania potwierdzenie przyjęcia Deklaracji (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy:  0-607730000 (9.00-21.00).

Wpłata

Fakturę za szkolenie wystawiamy (na podstawie ZGŁOSZENIA)  na początku miesiąca, w którym odbywa się deklarowane szkolenie. Prosimy o wpłatę za szkolenia na konto organizatora na minimum 7 dni przed terminem szkolenia.  Upoważniacie nas wówczas Państwo do wystawienia i wysłania w formie elektronicznej (na wskazany w Formularzu "online" adres e-mail) faktury VAT, bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego - podstawa prawna art. 106n ust.1 ustawy o VAT. Faktury proforma wystawiamy na życzenie.

Ceny

Podane ceny są wartością netto. Do cen należy doliczyć 23%VAT. Cena zawiera, w przypadku szkoleń w Warszawie: dydaktykę, materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch. W przypadku szkolenia w Zakopanem: zakwaterowanie w pok 2-os. (2 noclegi - uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień szkolenia, dopłata do pok. 1 os - 39 zł netto/ 1 dzień), wyżywienie (2 śniadania, 2 obiadokolacje, przerwy kawowe - non stop), dydaktykę, materiały szkoleniowe, certyfikat.

Instytucje, które finansują szkolenie ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. Należy dołączyć do zamównia stosowne oświadczenie.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.

Więcej w zakladce Regulamin/ Warunki udziału.

Zapraszamy!! 

 

MS Project - webinarium
Korzyści

Celem szkolenia jest poznanie zasad używania narzędzia informatycznego do Zarządzania Projektami tj. MS Project Standard. Wskazane jest aby przed odbyciem tego szkolenia uczestnicy wzięli udział w szkoleniu Zarządzanie Projektami lub mieli wiedzę praktyczną nt. planowania, organizowania, kontrolowania i oceniania procesu realizacji projektu.


Program

Wstęp do harmonogramowania

Charakterystyka MS Project

Reguły tworzenia harmonogramów

Kalendarze bazowe, projektowe, zadań, zasobów

Definiowanie tygodni roboczych

Wprowadzanie zadań do harmonogramu

Edycja zadań w harmonogramie. Czas trwania zadań

Współzależności pomiędzy zadaniami

Wyprzedzenie i zwłoka

Kamienie milowe

Wizualizacja zadań w różnych widokach

Ograniczenia w zadaniach. Termin ostateczny

Zadania krytyczne. Ścieżka krytyczna w projekcie

Zapas czasu w projekcie

Określanie ścieżki krytycznej

Skracanie ścieżki krytycznej

Zasoby

Zasoby typu praca, materiał, koszt

Koszty zmienne zasobów typu praca

Koszty jednorazowego wykorzystania

Tabele stawek. Dostępność zasobów

Stałe w równaniu pracy, Nakłady pracy

Przeciążenia i bilansowanie zasobów

Zarządzanie kosztami projektu, zadań, zasobów i pracy

Realizacja projektu

Metody realizacji projektu

Plan bazowy

Analiza stanu i odchyleń

Zmiany w projekcie

Raporty

Raporty w MS Project

Zapraszamy!!!

Metody pracy
Ćwiczenia indywidualne
Wykład
Prezentacja

Informacje organizacyjne:

Czas trwania i miejsce szkoleń:

  • webinarium dzień 1 i 2 : 13.30 - 15.00 przerwa 5 minut 14.15 - 14.20. Miejsce: online

Program webinarium/ szkolenia stacjonarnego

Na stronie zawarty jest program oraz metodyka pracy dla 2 dniowego szkolenia stacjonarnego. W przypadku webinarium, w zgłoszeniu umowie jest pole, w którym uczestnik ma możliwość napisania 3 nazw tematów (spośród zawartego programu szkolenia stacjonarnego), które chce aby były poruszone podczas 90 minutowego webinarium.

Gwarancja satysfakcji z udziału w webinarium

Każde webinarium trwa 90 minut -- 2 x po 45 min (z pięcio minutową przerwą). Jeśli pierwsza część nie spełni oczekiwań uczestnika, wówczas bez konsekwencji, nie ponosząc żadnych kosztów może (bez tłumaczenia, wylogować się w przerwie i ...) nie brać udziału w drugiej części webinarium.

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

Pod informacją dotyczącą kosztów szkoleń znajduje się przycisk "wyślij zgłoszenie", umożliwiający dokonanie zamówienia (online) elektronicznego, zarówno na szkolenie stacjonarne jak i webinarium.


Deklaracja.docx
Koszt szkolenia (netto):
240 zł webinarium

Deklaracja online

Nasi klienci