ZGŁOSZENIE

Na stronie głównej obok nazw szkoleń znajduje się Deklaracja.doc oraz Deklaracja online. Formularz ten jest NIEZOBOWIĄZUJĄCA deklaracją. Deklaracja.doc jest przeznaczona dla osób, które muszą uzyskać podpis osoby decydującej, aby zadeklarować udział pracowników firmy w danych szkoleniach. Deklaracja online jest przeznaczona dla osób, która mają możliwośc samodzielnego decydowania o zgłoszeniu osób na szkolenia. Po wypełnieniu i przesłaniu Deklaracji wysyłamy informacje o skompletowaniu grupy i miejscu odbycia się szkolenia. Wraz z tą informacją wysyłamy formularz ZGŁOSZENIA. Zawiera on m.innymi miejsce na imienne dane uczestników (do certyfikacji oraz rezerwacji hotelowych w przypadku szkoleń w Zakopanym). W sytuacji nie otrzymania potwierdzenie przyjęcia Deklaracji (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy:  0-607730000 (9.00-21.00).

Wpłata

Fakturę za szkolenie wystawiamy (na podstawie ZGŁOSZENIA)  na początku miesiąca, w którym odbywa się deklarowane szkolenie. Prosimy o wpłatę za szkolenia na konto organizatora na minimum 7 dni przed terminem szkolenia.  Upoważniacie nas wówczas Państwo do wystawienia i wysłania w formie elektronicznej (na wskazany w Formularzu "online" adres e-mail) faktury VAT, bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego - podstawa prawna art. 106n ust.1 ustawy o VAT. Faktury proforma wystawiamy na życzenie.

Ceny

Podane ceny są wartością netto. Do cen należy doliczyć 23%VAT. Cena zawiera, w przypadku szkoleń w Warszawie: dydaktykę, materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch. W przypadku szkolenia w Zakopanem: zakwaterowanie w pok 2-os. (2 noclegi - uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień szkolenia, dopłata do pok. 1 os - 39 zł netto/ 1 dzień), wyżywienie (2 śniadania, 2 obiadokolacje, przerwy kawowe - non stop), dydaktykę, materiały szkoleniowe, certyfikat.

Instytucje, które finansują szkolenie ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. Należy dołączyć do zamównia stosowne oświadczenie.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.

Więcej w zakladce Regulamin/ Warunki udziału.

Zapraszamy!! 

 

MS Visio - webinarium
Korzyści

Celem szkolenia jest poznanie zasad i umiejętności obrazowego opisywania procesów biznesowych z wykorzystaniem narzędzia informatycznego MS Visio. Uczestnicy będą potrafić graficznie opisać procesy, schematy i procedury oraz stworzyć diagram. Zdobędą też umiejętności graficznego prezentowania złożonych komunikatów i przedstawiania informacji z dodatkowych źródeł danych, w tym tworzenia raportów.


Program
  • Wstęp do MS Visio - Interfejs programu, siatka, linijki, prowadnice
  • Kształty i rysunki - omówienie kształtów, typy, rodzaje; łączenie i grupowanie kształtów; tworzenie rysunków, praca z obrazami
  • Formatowanie - ustawienia strony, wyrównania i odstępy, kolory i motywy, dane kształtu; raporty; hiperłącza;
  • Zaawansowane opcję programu - tworzenie nowych kształtów, projektowanie diagramów map
  • Współpraca Visio z innymi programami Microsoft - MS Office - MS Project
  • Praca zdalna - zarzdzanie procesami w chmurze
  • Podsumowanie

 

Zapraszamy!!!

Metody pracy
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia grupowe
Studium przypadku
Wykład
Dyskusja
Prezentacja

Informacje organizacyjne:

Czas trwania i miejsce szkoleń:

  • webinarium dzień 1 i 2:  13.30 - 15.00 przerwa 5 minut 14.15 - 14.20. Miejsce: online

Program webinarium/ szkolenia stacjonarnego

Na stronie zawarty jest program oraz metodyka pracy dla 2 dniowego szkolenia stacjonarnego. W przypadku webinarium, w zgłoszeniu umowie jest pole, w którym uczestnik ma możliwość napisania 3 nazw tematów (spośród zawartego programu szkolenia stacjonarnego), które chce aby były poruszone podczas 90 minutowego webinarium.

Gwarancja satysfakcji z udziału w webinarium

Każde webinarium trwa 90 minut -- 2 x po 45 min (z pięcio minutową przerwą). Jeśli pierwsza część nie spełni oczekiwań uczestnika, wówczas bez konsekwencji, nie ponosząc żadnych kosztów może (bez tłumaczenia, wylogować się w przerwie i ...) nie brać udziału w drugiej części webinarium.

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

Pod informacją dotyczącą kosztów szkoleń znajduje się przycisk "wyślij zgłoszenie", umożliwiający dokonanie zamówienia (online) elektronicznego, zarówno na szkolenie stacjonarne jak i webinarium.


Deklaracja.docx
Koszt szkolenia (netto):
240 zł webinarium

Deklaracja online

Nasi klienci