ZGŁOSZENIE

Na stronie głównej obok nazw szkoleń znajduje się Deklaracja.doc oraz Deklaracja online. Formularz ten jest NIEZOBOWIĄZUJĄCA deklaracją. Deklaracja.doc jest przeznaczona dla osób, które muszą uzyskać podpis osoby decydującej, aby zadeklarować udział pracowników firmy w danych szkoleniach. Deklaracja online jest przeznaczona dla osób, która mają możliwośc samodzielnego decydowania o zgłoszeniu osób na szkolenia. Po wypełnieniu i przesłaniu Deklaracji wysyłamy informacje o skompletowaniu grupy i miejscu odbycia się szkolenia. Wraz z tą informacją wysyłamy formularz ZGŁOSZENIA. Zawiera on m.innymi miejsce na imienne dane uczestników (do certyfikacji oraz rezerwacji hotelowych w przypadku szkoleń w Zakopanym). W sytuacji nie otrzymania potwierdzenie przyjęcia Deklaracji (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy:  0-607730000 (9.00-21.00).

Wpłata

Fakturę za szkolenie wystawiamy (na podstawie ZGŁOSZENIA)  na początku miesiąca, w którym odbywa się deklarowane szkolenie. Prosimy o wpłatę za szkolenia na konto organizatora na minimum 7 dni przed terminem szkolenia.  Upoważniacie nas wówczas Państwo do wystawienia i wysłania w formie elektronicznej (na wskazany w Formularzu "online" adres e-mail) faktury VAT, bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego - podstawa prawna art. 106n ust.1 ustawy o VAT. Faktury proforma wystawiamy na życzenie.

Ceny

Podane ceny są wartością netto. Do cen należy doliczyć 23%VAT. Cena zawiera, w przypadku szkoleń w Warszawie: dydaktykę, materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch. W przypadku szkolenia w Zakopanem: zakwaterowanie w pok 2-os. (2 noclegi - uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień szkolenia, dopłata do pok. 1 os - 39 zł netto/ 1 dzień), wyżywienie (2 śniadania, 2 obiadokolacje, przerwy kawowe - non stop), dydaktykę, materiały szkoleniowe, certyfikat.

Instytucje, które finansują szkolenie ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. Należy dołączyć do zamównia stosowne oświadczenie.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.

Więcej w zakladce Regulamin/ Warunki udziału.

Zapraszamy!! 

 

MS Word - poziom średniozaawansowany
Korzyści
 • Poprawne tworzenie dokumentów
 • Umiejętne wykorzystywanie grafiki SmartArt, WordArt oraz wykresów
 • Przedstawione zostają zagadnienia związane z zastosowaniem oraz tworzeniem stylów

Program

Właściwości dokumentu

 • Autor, statystyka
 • Właściwości modyfikowalne

Operacje na plikach

 • Zarządzanie wersjami
 • Inspekcja dokumentu
 • Tryb zgodności
 • Wysyłanie dokumentu pocztą elektroniczną
 • Tworzenie dokumentu PDF
 • Zapisywanie dokumentu jako strony internetowej
 • Modyfikacja szablonu Normal.dotm

Edycja tekstu

 • Opcje czcionek, akapitów
 • Tworzenie, modyfikacja oraz zastosowanie stylów
 • Kopiowanie stylów
 • Dzielenie wyrazów

Formatowanie dokumentu, efekty

 • Wstawianie grafiki SmartArt
 • Wstawianie obiektów WordArt
 • Wstawianie równań matematycznych
 • Wykorzystanie pól tekstowych w dokumencie
 • Znaki podziału
 • Numeracja stron

Tabele

 • Tworzenie oraz modyfikacja
 • Sortowanie danych w tabeli
 • Filtrowanie danych w tabeli
 • Operacje matematyczny w tabelach programu MS Word
 • Ochrona dokumentu
 • Ochrona przed zmianami
 • Ochrona przed odczytem
 • Tworzenie i edycja wykresów

Wykresy

 • Tworzenie wykresów
 • Edycja danych źródłowych
 • Formatowanie poszczególnych elementów wykresu
 • Drukowanie:
 • Druk wybranego zakresu
 • Skalowanie
 • Wydruk
 • Sortowanie

PROSIMY ABY UCZESTNICY MIELI ZE SOBĄ WŁASNE LAPTOPY Z ZAINSTALOWANYM WORDem 2010

 

Zapraszamy!

Metody pracy
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia grupowe
Studium przypadku

Informacje organizacyjne:

Czas trwania i miejsce szkoleń:

 • Warszawa i Zakopane: dzień 1; 10.00-16.00, dzień 2; 9.00-15.00.

Szkolenia stacjonarne w Warszawie odbywają się w różnych centrach szkoleniowych na terenie Warszawy, m. innymi: siedziba ET & CC, Google Campus Warsaw, Centrum szkoleniowe Żoliborz, Ogrodowa, Żurawia, Sienna.

Szkolenia stacjonarne odbywają się w Zakopanem w hotelach lub pensjonatach o standardzie ***:

Hotel "Willa Pod skocznią" (www.podskocznia.pl), "Dawidek" (www.dawidek.pl), "Basieńka" (www.basienka.com.pl) , "Czarny Potok" (www.czarnypotok.pl) lub "Adria" (www.adriazakopane.pl) . Dokładne miejsce realizacji szkoleń i zakwaterowania zależne jest od ilości zgłoszonych uczestników oraz możliwości hotelu (głównie od zamówień na pokoje 1 osobowe). Uczestnicy przyjeżdżają w przeddzień wyznaczonego terminu szkolenia.

Szczegółowe informacje nt. miejsca szkoleń otrzymacie Państwo w ZGŁOSZENIU po przesłaniu formularza DEKLARACJI. Deklaracje.doc są przeznaczone dla osób, które muszą uzyskać podpis osoby decydującej, aby zadeklarować udział pracowników firmy w danych szkoleniach. Deklaracje online są przeznaczone dla osób, która mają możliwośc samodzielnego decydowania o zgłoszeniu osób na szkolenia.

Rezygnacja

Rezygnacja zgłoszona do 7 dni przed terminem szkolenia/ webinarium nie pociąga za sobą żadnych kosztów. W przypadku rezygnacji po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia 100% kosztów szkolenia. Istnieje wówczas możliwość oddelegowania innej osoby na miejsce osoby rezygnującej.

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

Pod informacją dotyczącą kosztów szkoleń znajduje się przycisk "wyślij zgłoszenie", umożliwiający dokonanie Deklaracji online.


Deklaracja.docx
Koszt szkolenia (netto):
490 zł Zakopane
390 zł Warszawa

Deklaracja online

Nasi klienci