ZGŁOSZENIE

Na stronie głównej obok nazw szkoleń znajduje się Deklaracja.doc oraz Deklaracja online. Formularz ten jest NIEZOBOWIĄZUJĄCA deklaracją udziału w szkoleniu.
Deklaracja.doc jest przeznaczona dla osób, które muszą uzyskać podpis osoby decydującej, aby zadeklarować udział pracowników firmy w danych szkoleniach.
Deklaracja online jest przeznaczona dla osób, która mają możliwośc samodzielnego decydowania o zgłoszeniu osób na szkolenia. Po wypełnieniu i przesłaniu Deklaracji wysyłamy informacje o (w sytuacji szkoleń stacjonarnych) miejscu odbywania się szkoleń. Wraz z tą informacją wysyłamy formularz ZGŁOSZENIE. Zawiera on m.innymi miejsce na imienne dane uczestników (do certyfikacji oraz rezerwacji hotelowych w przypadku szkoleń w Zakopanym/ Sopocie lub do wysłania linku, w sytuacji webianarów). Prosimy również o wysłanie wypełnionej, załączonej wraz ze Zgłoszeniem ZGODY na przetwarzanie danych osobowych zgodnych z RODO. W sytuacji nie otrzymania potwierdzenie przyjęcia Deklaracji (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy:  0-607730000 (9.00-21.00).

Wpłata

Po odesłaniu wypełnionego formularza ZGŁOSZENIE wystawiamy PROFORMĘ przesyłając ją na wskazany w zgłoszeniu adres email. Na minimum 7 dni (w przypadku szkoleń stacjonarnych) i 3 dni (w przypadku webinarów) przed terminem szkolenia prosimy o wpłatę na konto, która stanowi gwarancję udziału w szkoleniu.
Rezygnacja zgłoszona (mailem) do 7 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych kosztów. Nie wystawiamy wówczas f-ry rozliczeniowej VAT. W przypadku rezygnacji po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia 100% kosztów szkolenia wg wystawionej faktury VAT. Istnieje wówczas możliwość oddelegowania innej osoby na miejsce osoby rezygnującej. W przypadku wyczerpania liczby miejsc, odwołania szkolenia z winy organizatora lub rezygnacji do 7 dni (a dokonanej wpłaty) zgłaszającemu zostanie niezwłocznie zwrócona cała kwota wpłacona na konto organizatora.
Podane ceny są wartością netto. Do cen należy doliczyć 23%VAT. 
Instytucje, które finansują szkolenie ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. Należy dołączyć do zamówienia stosowne oświadczenie, które wysyłamy na życzenie instytucji/ firmy zgłaszającej.
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.
Więcej w zakladce Regulamin/ Warunki udziału.

 

NERWY W PRACY MENEDŻERA. Jak odzyskać wewnętrzny SPOKÓJ i zwiększyć efektywność zespołu?
Korzyści

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu panowania nad emocjami, które decydują o efektywności pracy podległych pracowników. Jedakże wiedza to tyko 10%. Celem szkolenia jest wypracowanie nowych, innych nawyków komunikacji.
Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów, którzy mają świadomość swoich "błędów emocjonalnych" w pracy z ludźmi i chcieliby nad tym pracować.

Jeśli w Twojej pracy menedżerskiej zauważyłeś, że występuje JEDEN z poniższych czynników:

- unosisz głos w rozmowie z pracownikami, a z innymi (z klientami zewnętrznymi czy przełożonymi) jesteś miły i sympatyczny
- Twoi pracownicy są rozchwiani emocjonalnie, czasem Ci "odpyskują" lub komentują "pod nosem" Twoje pomysły, decyzje
- zauważasz, że pracownicy pracują nieefektywnie, są nieodpowiedzialni, markują pracę i denerwuje Cię ich postawa

- atmosfera w Twoim dziale jest "napięta"
- denerujesz się w sytuacji braku realizacji delegowanych zadań, błędów czy niemądrych pomysłów pracowników
- używasz wulgaryzmów
- "rządzisz a nie zarządzasz"

- masz zdjagnozowane choroby: nadciśnienie tętenicze, choroby układu krążenia, nerwice, inne
- masz czasem objawy: kołatanie serca, zachwiania równowagi, bóle głowy, uciski w klatce piersiowej, w gardle, w żałądku

..... to koniecznie przyjedź na szkolenie, jeśli chcesz to zmienić.

Zwiększysz efektywność pracy swoich ludzi, będziesz cieszyć się pracą i będziesz długo żyjącym, zdrowym człowiekiem.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest jednak Twoja świadomość powyższych czynników, chęć ZROZUMENIA SIEBIE i zrobienia "coś z tym".


Program

DLACZEGO SIĘ DENERWUJESZ?

 • Poznanie zasad pracy własnego układu nerwowego.
 • Dlaczego wpadamy w złość?
 • Jak byłeś wychowywany, jakie wartości zostały wpojone?
 • Czym jest inteligencja emocjonalna i jak ją rozwijać?
 • Jak zmienić otaczających Cię ludzi?
 • Omówienie Twojego stylu reakcji w sytuacjach konfliktowych.
 • Test reakcji w konflikcie. Omówienie. Wnioski.

 

ZADBAJ O ZDROWIE: SWÓJ STAN PSYCHICZNY/ EMOCJONANY

 • Jakie masz ciśnienie? Uczestnicy mierzą ciśnienie tętnicze.
 • Co wpływa na wszystkie choroby?
 • Kiedy osiągniemy wewnętrzny SPOKÓJ?
 • Jak reagować na sukcesy i porażki. Sukcesy też są niebezpieczne.
 • Co myślisz o sobie?
 • Dysonans poznawczy.
 • Pułapki myślenia wg Daniela Kahneman'a

 

JAK PANOWAĆ NAD EMOCJAMI ?

 • Jakie "negatywne" emocje są złe a jakie dobre?
 • Omówienie najnowszych badań z psychologii pozytywnej. Dlaczego psychologowie przepraszają za wczesniejsze teorie dotyczące stresu i panowania nad emocjami?
 • Techniki opanowywania emocji. Każdy z uczestników znajdzie swój własny sposób.
 • Jak rozwiązywać sytuacje konfliktowe?
 • Czyja racja jest "racjejsza"?
 • DLACZEGO LOGICZNE ARGUMENTY NIE DZIAŁAJĄ A KONTRARGUMENTY NAS DENERWUJĄ?
 • Jakie argumenty przemawiają do innych?


DLACZEGO TWOI PRACOWNICY ZMIENIĄ SIĘ I BĘDZIESZ ZADOWOLONY Z ICH PRACY?

PRZEPRACOWANIE
TRUDNYCH SYTUACJI W ROZMOWACH MENEDŻERSKICH - TRENING ROZMÓW PRACOWNICZYCH.

Całe szkolenie ma charakter warsztatowy i treningowy.

 

Zapraszamy
Metody pracy
Psychodrama
Psychotesty
Dyskusja
Burza mózgów
Coaching
Action learning

Informacje organizacyjne:

Czas trwania/ miejsce szkoleń/ koszt:

Warszawa/ Zakopane/ Gdańsk/ Online:

dzień 1:10.00-16.00, dzień 2: 9.00-15.00

Szkolenia stacjonarne w Warszawie odbywają się w różnych centrach szkoleniowych m. innymi: siedziba ETC&C, Centrum szkoleniowe: Żoliborz, Ogrodowa, Żurawia, Sienna lub Zielna. Usługa oferowana bez zakwaterowania. O miejscu szkolenia informujemy po otrzymaniu od Państwa deklaracji. Koszt 2 dniowego szkolenia (390pln+23%VAT/1os.) zawiera: dydaktykę, materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat.
Szkolenia stacjonarne w Zakopanem (z zakwaterowaniem) odbywają się  w hotelach lub pensjonatach: "Willa Pod skocznią" (www.podskocznia.pl), "Basieńka" (www.basienka.com.pl), "Czarny Potok" (www.czarnypotok.pl), "Patria" (www.patriazakopane.pl), "JST Turnia" (www.jastrzebiaturnia.pl) .
Szkolenia stacjonarne w Gdańsku/ Sopocie (z zakwaterowaniem) odbywają się  w hotelach lub pensjonatach: Hotel "Opera" Sopot (www.hotelopera.pl), hotel "Miramar" (www.hotelmiramar.pl), hotel Aqua House (www.aquahouse.pl), hotel Amber (www.amber-hotel.pl)
Koszt szkolenia (490pln+23%VAT/1os.) z zakwaterowaniem zawiera: 2 noclegi w pokoju dwu osobowym, 2 śniadania, 2 obiady, dydaktykę, materiały, serwis kawowy non stop, certyfikat.
Dokładne miejsce realizacji szkoleń i zakwaterowania (w Zakopanem lub Gdańsku/ Sopocie) zależne jest od ilości zgłoszonych uczestników oraz możliwości hotelu (głównie od zamówień na pokoje 1 osobowe). Dapłata do pokoju 1 os. wynosi (Zakopane/ Gdańsk) 78 zł netto+23%VAT/ 2 dni. Uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień wyznaczonego terminu szkolenia. Zakwaterowanie tego dnia od godz. 15.00.
W przypadku uczestników szkoleń preferujacych wyższy standard hotelowy (niż***) lub uczestników dojeżdzających do miejsca szkolenia (hotelu) - istnieje możliwość nie korzystania z noclegów. Wówczas należy odjąc 100pln+23%VAT, stanowiący koszt zakwaterowania przez 2 dni ze śniadaniami. Koszt szkolenia bez zakwaterowania: 390 pln+23%VAT/ 1 os.  
Szkolenia online "live" - Proponujemy możiwość udziału w szkoleniach ONLINE na zasadzie STREAMING WEBINAR "LIVE". Uczestnik bierze obserwacyjny ale czynny udział w szkoleniu ONLINE, które odbywa się w rzeczywistości na sali szkoleniowej. Ma kontakt wizualny i głosowy z trenerem prowadzacym zajęcia. Widzi całą prezentację oraz bierze udział we wszystkich ćwiczeniach, które realizują uczestnicy stacjonarnego szkolenia. Może na tzw. "oknie czatu" pisać pytania i komentarze, do których trener prowadzący nawiązuje podczas dalszej częsci szkolenia. Koszt szkolenia online: 290 pln+23%VAT/ 1 osobę/ 2 dni.

WYŚLIJ DEKLARACJĘ UDZIAŁU W SZKOLENIU (docx lub online)

Deklaracja.docx
490 zł Zakopane
390 zł Warszawa
490 zł Gdańsk
290 zł Online

Deklaracja online

Nasi klienci