ZGŁOSZENIE

Na stronie głównej obok nazw szkoleń znajduje się Deklaracja.doc oraz Deklaracja online. Formularz ten jest NIEZOBOWIĄZUJĄCA deklaracją udziału w szkoleniu.
Deklaracja.doc jest przeznaczona dla osób, które muszą uzyskać podpis osoby decydującej, aby zadeklarować udział pracowników firmy w danych szkoleniach.
Deklaracja online jest przeznaczona dla osób, która mają możliwośc samodzielnego decydowania o zgłoszeniu osób na szkolenia. Po wypełnieniu i przesłaniu Deklaracji wysyłamy informacje o (w sytuacji szkoleń stacjonarnych) miejscu odbywania się szkoleń. Wraz z tą informacją wysyłamy formularz ZGŁOSZENIE. Zawiera on m.innymi miejsce na imienne dane uczestników (do certyfikacji oraz rezerwacji hotelowych w przypadku szkoleń w Zakopanym/ Sopocie lub do wysłania linku, w sytuacji webianarów). Prosimy również o wysłanie wypełnionej, załączonej wraz ze Zgłoszeniem ZGODY na przetwarzanie danych osobowych zgodnych z RODO. W sytuacji nie otrzymania potwierdzenie przyjęcia Deklaracji (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy:  0-607730000 (9.00-21.00).

Wpłata

Po odesłaniu wypełnionego formularza ZGŁOSZENIE wystawiamy PROFORMĘ przesyłając ją na wskazany w zgłoszeniu adres email. Na minimum 7 dni (w przypadku szkoleń stacjonarnych) i 3 dni (w przypadku webinarów) przed terminem szkolenia prosimy o wpłatę na konto, która stanowi gwarancję udziału w szkoleniu.

Rezygnacja zgłoszona (mailem) do 7 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych kosztów. Nie wystawiamy wówczas f-ry rozliczeniowej VAT. W przypadku rezygnacji po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia 100% kosztów szkolenia wg wystawionej faktury VAT. Istnieje wówczas możliwość oddelegowania innej osoby na miejsce osoby rezygnującej. W przypadku wyczerpania liczby miejsc, odwołania szkolenia z winy organizatora lub rezygnacji do 7 dni (a dokonanej wpłaty) zgłaszającemu zostanie niezwłocznie zwrócona cała kwota wpłacona na konto organizatora.
Podane ceny są wartością netto. Do cen należy doliczyć 23%VAT. 

Instytucje, które finansują szkolenie ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. Należy dołączyć do zamówienia stosowne oświadczenie, które wysyłamy na życzenie instytucji/ firmy zgłaszającej.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.

Więcej w zakladce Regulamin/ Warunki udziału.


 

PROSPECTING I NETWORKING. Skuteczne strategie pozyskiwania klientów w czasie COVID 19
Korzyści

Prospecting – sztuka systemowego pozyskiwania nowych klientów

Networking – sztuka budowania sieci sprzedaży z przypadkowo poznanych osób

Obowiązkowe szkolenie dla każdego handlowca/ sprzedawcy, przedsiębiorców i , osób odpowiedzialnych za aktywne pozyskiwanie klientów, menadżerów i dyrektorów działów handlowych.

Co jest celem szkolenia?

 • Podniesienie skuteczności w poszukiwaniu i pozyskiwaniu nowych klientów
 • Przedstawienie ramowych procesów, strategii i etapów pozyskiwania klientów
 • Rozwój i trening wykorzystywania telefonu, maila i mediów społecznościowych w kontaktach z potencjalnymi klientami.

Co będzie efektem szkolenia?

 • Wzrost sprzedaży jako wymierny efekt wdrożenia nabytych umiejętności
 • Poprawa efektywności nawiązywania nowych relacji biznesowych w sprzedaży
 • Zmiana zachowań i sposobu budowania relacji z potencjalnymi klientami

Program

Dzień 1 – PROSPECTING

Czym jest prospecting? Kroki systemowego prospectingu.

System ten, realizowany krok po kroku zapewni Wam nie tylko pozyskanie nowych Klientów, ale spowoduje że staną się oni stałymi i oddanymi Klientami Firmy. Ponadto gwarantuje mocną pozycję na rynku i właściwy image przedsiębiorstwa.

Krok 1

 • 1-a   zdobywanie nazw, adresów, telefonów oraz innych informacji na temat Klientów
 • 1-b   telefoniczny lub osobisty "wywiad informacyjny" na temat Klientów
 • 1-c   wysłanie listu do osoby decyzyjnej – nie oferty!!!
 • 1-d   telefoniczna "sprzedaż" spotkania

Krok 2

 • 2-a pierwszy kontakt osobisty: spotkanie z potencjalnym Klientem.                                  
 • 2-b wstępna oferta. Jak zbudować ofertę nie do „odrzucenia”.
 • 2-c metodyka prowadzenia rozmowy z klientem

Krok 3

 • 3-a kontakt po sprzedaży. Pytanie o rekomendacje.
 • 3-b satysfakcja Klienta

Krok 4 /dla zaawansowanych/

 • stosowanie niekonwencjonalnych działań w krokach 1-3

Dzień 2 - NETWORKING

Czym jest networking?

Networking jest umiejętnością budowania osobistej sieci kontaktów w celu wzajemnej wymiany informacji, możliwości i kontaktów biznesowych. Ze względu na swój relacyjny charakter networking staje się niezwykle ważnych, wręcz nie zastąpionym, narzędziem pozyskiwania klientów.

 • Budowanie świadomości handlowców
 • Nawyki skutecznego networking
 • Moja sieć kontaktów, gdzie warto bywać a z czego nie masz żadnego pożytku? Sieci networkingowe w Polsce.
 • Budowanie kontaktów:
  • jak zdobyć pole position w relacjach?
  • jak zdobywać sympatię rozmówców?
  • co nas blokuje w pierwszych kontaktach z innymi ludźmi i jak to przezwyciężyć
  • sposoby inicjowania rozmowy z nieznanymi osobami w kontaktach osobistych i online.
   • powitania i przedstawianie się - jak wywrzeć pozytywne wrażenie
   • na jakie tematy rozmawiać i skąd czerpać informacje?
   • sztuka konwersowania: kontakt wzrokowy, mowa ciała, aktywne słuchanie, barwa i ton głosu
   • jak zakończyć rozmowę?
 • Jak komunikować się online?
 • Etykieta i wizerunek w networkingu biznesowym:

o    powitania, pozdrawianie, przedstawianie się w różnych sytuacjach,

o    tytułowanie - formy, zasady, błędy, 

o    elegancja kontaktu telefonicznego i online,

o    elegancja korespondencji ,

o    jak kształtować wizerunek swój i firmy?

o    techniki autoprezentacji

Zapraszamy.
Metody pracy
Ćwiczenia w parach
Ćwiczenia grupowe
Studium przypadku
Wykład
Kwestionariusz
Prezentacja
Analiza dokumentów

Informacje organizacyjne:

Czas trwania/ miejsce szkoleń/ koszt:

Warszawa/ Zakopane/ Sopot:

dzień1:10.00-16.00,dzień2: 9.00-15.00

Szkolenia stacjonarne w Warszawie odbywają się w różnych centrach szkoleniowych m. innymi: siedziba ETC&C, Google Campus Warsaw, Centrum szkoleniowe Żoliborz, Ogrodowa, Żurawia, Sienna lub Zielna. Usługa oferowana bez zakwaterowania. O dokładnym miejscu szkolenia informujemy po otrzymaniu od Państwa deklaracji.
Koszt 2 dniowego szkolenia (zawarty poniżej) zawiera: dydaktykę, materiały, serwis kawowy non stop, lunch 2 daniowy, certyfikat.

Szkolenia stacjonarne w Zakopanem (z zakwaterowaniem) odbywają się  w hotelach lub pensjonatach: Hotel "Willa Pod skocznią" (www.podskocznia.pl), "Dawidek" (www.dawidek.pl), "Basieńka" (www.basienka.com.pl), "Czarny Potok" (www.czarnypotok.pl) lub "Adria" (www.adriazakopane.pl) .

Szkolenia stacjonarne w Sopocie (z zakwaterowaniem) odbywają się  w hotelach lub pensjonatach: Hotel "Opera" Sopot (www.hotelopera.pl), hotel "Miramar" - sanatrium - (www.hotelmiramar.pl), hotel Bursztyn (www.hotelbursztyn.pl)  hotel Sedan (www.hotelsedan.pl)

Koszt 2 dniowego szkolenia (Zakopane/ Sopot) z zakaterowaniem (zawarty poniżej) zawiera: 2 noclegi w pokoju dwu osobowym, 2 śniadania, 2 obiady, dydaktykę, materiały, serwis kawowy non stop, certyfikat.

Dokładne miejsce realizacji szkoleń i zakwaterowania (w Zakopanem lub Sopocie) zależne jest od ilości zgłoszonych uczestników oraz możliwości hotelu (głównie od zamówień na pokoje 1 osobowe). Dapłata do pokoju 1 os. wynosi (Zakopane/ Sopot) 78 zł netto + 23%VAT/ 2 dni zakwaterowania.Uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień wyznaczonego terminu szkolenia. Zakwaterowanie tego dnia od godz. 15.00.
W przypadku uczestników szkoleń preferujacych wyższy standard hotelowy lub uczestników dojeżdzających do miejsca szkolenia (hotelu) - istnieje możliwość nie korzystania z noclegów. Wówczas należy odjąc koszt 100 zł netto+23%VAT, stanowiący koszt zakwaterowania przez 2 dni ze śniadaniami. Jest to wówczas taki sam koszt jak koszt szkolenia w Warszawie.   

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

Deklaracja.docx
Koszt szkolenia (netto):
490 zł Zakopane
390 zł Warszawa
490 zł Sopot
290 zł Online

Deklaracja online

Nasi klienci