ZGŁOSZENIE

Na stronie głównej obok nazw szkoleń znajduje się Deklaracja.doc oraz Deklaracja online. Formularz ten jest NIEZOBOWIĄZUJĄCA deklaracją. Deklaracja.doc jest przeznaczona dla osób, które muszą uzyskać podpis osoby decydującej, aby zadeklarować udział pracowników firmy w danych szkoleniach. Deklaracja online jest przeznaczona dla osób, która mają możliwośc samodzielnego decydowania o zgłoszeniu osób na szkolenia. Po wypełnieniu i przesłaniu Deklaracji wysyłamy informacje o skompletowaniu grupy i miejscu odbycia się szkolenia. Wraz z tą informacją wysyłamy formularz ZGŁOSZENIA. Zawiera on m.innymi miejsce na imienne dane uczestników (do certyfikacji oraz rezerwacji hotelowych w przypadku szkoleń w Zakopanym). W sytuacji nie otrzymania potwierdzenie przyjęcia Deklaracji (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy:  0-607730000 (9.00-21.00).

Wpłata

Fakturę za szkolenie wystawiamy (na podstawie ZGŁOSZENIA)  na początku miesiąca, w którym odbywa się deklarowane szkolenie. Prosimy o wpłatę za szkolenia na konto organizatora na minimum 7 dni przed terminem szkolenia.  Upoważniacie nas wówczas Państwo do wystawienia i wysłania w formie elektronicznej (na wskazany w Formularzu "online" adres e-mail) faktury VAT, bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego - podstawa prawna art. 106n ust.1 ustawy o VAT. Faktury proforma wystawiamy na życzenie.

Ceny

Podane ceny są wartością netto. Do cen należy doliczyć 23%VAT. Cena zawiera, w przypadku szkoleń w Warszawie: dydaktykę, materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch. W przypadku szkolenia w Zakopanem: zakwaterowanie w pok 2-os. (2 noclegi - uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień szkolenia, dopłata do pok. 1 os - 39 zł netto/ 1 dzień), wyżywienie (2 śniadania, 2 obiadokolacje, przerwy kawowe - non stop), dydaktykę, materiały szkoleniowe, certyfikat.

Instytucje, które finansują szkolenie ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. Należy dołączyć do zamównia stosowne oświadczenie.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.

Więcej w zakladce Regulamin/ Warunki udziału.

Zapraszamy!! 

 

Przechwytywanie klientów konkurencji
Korzyści
 • Możliwość zaznajomienia się z metodami przechwytywania Klientów konkurencji
 • Sposoby zdobywania informacji o Kliencie
 • Strategie pozyskiwania Klientów konkurencji

UWAGA: Wskazane jest aby uczestnicy tego szkolenia, mieli odbyte szkolenie z "Technik Sprzedaży". Szkolenie przeznaczone jest dla zaawansowanych sprzedawców.


Program

Wstęp

 • Ćwiczenia wprowadzające i integrujące grupę

Stosowane metody kontaktu z Klientem. Skuteczność metod.

 • Kontakt telefoniczny
 • Kontakt listowny
 • Kontakt poprzez e-mail
 • Kontakt osobisty

Metody przechwytywania Klientów konkurencji

 • Postępowanie w pozyskiwaniu Klientów obsługiwanych przez konkurencję
 • Strategia pozyskiwania Klientów
 • Umiejętne połączenie metod, gwarancją sukcesu w pozyskiwaniu Klienta kroki postępowania
 • Pozyskiwanie nazw, adresów, telefonów oraz informacji na temat potencjalnych Klientów.
 • Pozyskiwanie informacji nt. klienta
 • Tworzenie oferty ”nie do odrzucenia”
 • Zasady konstruowania oferty
 • Pisownia, język, styl
 • Sprzedaż i prezentacja ”ceny”

Telefoniczna ”sprzedaż” spotkania.

 • Umiejętność dostosowania się do rozmówcy
 • Otwarcie rozmowy telefonicznej
 • Inicjatywa w rozmowie
 • Umiejętność zadawania pytań
 • Prezentacja korzyści ze spotkania
 • Zakończenie rozmowy

Klasyfikacja Klientów w systemie CRM

Metody prowadzenia rozmów z Klientem

 • Zasady prowadzenia rozmów: otwarcie rozmowy, analiza potrzeb, prezentacja, przezwyciężanie zastrzeżeń, zamkniecie.

Wytworzenie emocji u Klienta

 • Emocje pozytywne
 • Kiedy warto jest tworzyć emocje negatywne?

Niekonwencjonalny kontakt po sprzedaży

 • Socjotechniki stosowane przez sprzedawców
 • Przykłady Joe Girard’a jako najlepszego sprzedawcy na świecie

 

Zapraszamy!

Metody pracy
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia w parach
Ćwiczenia grupowe
Studium przypadku
Wykład
Gry, symulacje
Kwestionariusz
Burza mózgów
Prezentacja

Informacje organizacyjne:

Czas trwania i miejsce szkoleń:

Warszawa i Zakopane:

dzień1;10.00-16.00, dzień2;9.00-15.00

Szkolenia stacjonarne w Warszawie odbywają się w różnych centrach szkoleniowych m. innymi: siedziba ETC&C, Google Campus Warsaw, Centrum szkoleniowe Żoliborz, Ogrodowa, Żurawia, Sienna.

Szkolenia w Zakopanem odbywają się  w hotelach lub pensjonatach o standardzie ***:

Hotel "Willa Pod skocznią" (www.podskocznia.pl), "Dawidek" (www.dawidek.pl), "Basieńka" (www.basienka.com.pl) , "Czarny Potok" (www.czarnypotok.pl) lub "Adria" (www.adriazakopane.pl) . Dokładne miejsce realizacji szkoleń i zakwaterowania zależne jest od ilości zgłoszonych uczestników oraz możliwości hotelu (głównie od zamówień na pokoje 1 osobowe). Uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień wyznaczonego terminu szkolenia. Rejestracja tego dnia od godz. 17.00.

Rezygnacja

Rezygnacja zgłoszona do 7 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych kosztów. W przypadku rezygnacji po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia 100% kosztów szkolenia. Istnieje wówczas możliwość oddelegowania innej osoby na miejsce osoby rezygnującej.

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE


Deklaracja.docx
Koszt szkolenia (netto):
390 zł Zakopane
290 zł Warszawa

Deklaracja online

Nasi klienci