ZGŁOSZENIE

Na stronie głównej obok nazw szkoleń znajduje się Deklaracja.doc oraz Deklaracja online. Formularz ten jest NIEZOBOWIĄZUJĄCA deklaracją udziału w szkoleniu.
Deklaracja.doc jest przeznaczona dla osób, które muszą uzyskać podpis osoby decydującej, aby zadeklarować udział pracowników firmy w danych szkoleniach.
Deklaracja online jest przeznaczona dla osób, która mają możliwośc samodzielnego decydowania o zgłoszeniu osób na szkolenia. Po wypełnieniu i przesłaniu Deklaracji wysyłamy informacje o (w sytuacji szkoleń stacjonarnych) miejscu odbywania się szkoleń. Wraz z tą informacją wysyłamy formularz ZGŁOSZENIE. Zawiera on m.innymi miejsce na imienne dane uczestników (do certyfikacji oraz rezerwacji hotelowych w przypadku szkoleń w Zakopanym/ Sopocie lub do wysłania linku, w sytuacji webianarów). Prosimy również o wysłanie wypełnionej, załączonej wraz ze Zgłoszeniem ZGODY na przetwarzanie danych osobowych zgodnych z RODO. W sytuacji nie otrzymania potwierdzenie przyjęcia Deklaracji (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy:  0-607730000 (9.00-21.00).

Wpłata

Po odesłaniu wypełnionego formularza ZGŁOSZENIE wystawiamy PROFORMĘ przesyłając ją na wskazany w zgłoszeniu adres email. Na minimum 7 dni (w przypadku szkoleń stacjonarnych) i 3 dni (w przypadku webinarów) przed terminem szkolenia prosimy o wpłatę na konto, która stanowi gwarancję udziału w szkoleniu.

Rezygnacja zgłoszona (mailem) do 7 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych kosztów. Nie wystawiamy wówczas f-ry rozliczeniowej VAT. W przypadku rezygnacji po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia 100% kosztów szkolenia wg wystawionej faktury VAT. Istnieje wówczas możliwość oddelegowania innej osoby na miejsce osoby rezygnującej. W przypadku wyczerpania liczby miejsc, odwołania szkolenia z winy organizatora lub rezygnacji do 7 dni (a dokonanej wpłaty) zgłaszającemu zostanie niezwłocznie zwrócona cała kwota wpłacona na konto organizatora.
Podane ceny są wartością netto. Do cen należy doliczyć 23%VAT. 

Instytucje, które finansują szkolenie ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. Należy dołączyć do zamówienia stosowne oświadczenie, które wysyłamy na życzenie instytucji/ firmy zgłaszającej.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.

Więcej w zakladce Regulamin/ Warunki udziału.


 

Rachunkowość, podatki VAT, CIT, PIT, ZUS, obowiązki sprawozdawcze w uwarunkowaniach COVID 19
Korzyści
Szkolenie przeznaczone jest dla księgowych oraz kadry zarzadzającej finansami.
Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową, aktywizującą uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz  ćwiczenia. Uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych.
Celem szkolenia jest praktyczne omówienie obecnych aspektów finansowych w uwarunkowaniach COVID 19.

 


Program

MODUŁ I - Świadczenia dla pracowników w czasie pandemii COVID-19 – aspekty podatkowe

1.   Zwolnienie od składek ZUS w czasie epidemii COVID-19

 • Zwolnienie dotyczące przedsiębiorców indywidualnych
 • Zwolnienie dotyczące wspólników spółek osobowych
 • Zwolnienie dotyczące pracodawców
 • Wniosek o zwolnienie
 • Okres trwania zwolnienia
 • Zwolnienie a ciągłość ubezpieczenia chorobowego
 • Zwolnienie a prawo do opieki zdrowotnej

2. Świadczenia dla pracowników, a koszty pracodawcy – zagadnienia ogólne

3. Świadczenia dla pracowników a przychody – potrzeby osobiste kontra służbowe

4. Środki ochrony przed wirusem przekazane pracownikom i ich rodzinom – przychody i koszty

5. Opieka medyczna dla pracowników i ich rodzin w czasie pandemii a skutki podatkowe

6. Pracownik pracuje z domu – jakie rodzi to skutki podatkowe?

 • komputer służbowy i komputer prywatny w przychodach i kosztach
 • kamera internetowa, mikrofon, głośniki itp. – czy z tym są związane jakieś skutki fiskalne
 • rozliczenie z pracownikiem kosztów „służbowego internetu domowego”
 • kto zapłaci za domową energię elektryczny przy wymuszonej pracy z domu
 • koszty podróży służbowych w czasie epidemii (w tym zagraniczne budowy w czasie postoju)
 • podwyższone koszty uzyskania pracownika zamiejscowego a praca w domu
 • samochód służbowy w czasie pandemii

7. Nowe zwolnienia w PIT związane z COVID-19 i na co należy zwrócić szczególną uwagę przy ulgach obowiązujących wcześniej

8. Gdy opadnie kurz pandemii – podatkowe koszty pracodawcy i przychody pracownika związane z powrotem do normalności (względnej)

MODUŁ II - Tarcza Antykryzysowa – aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeń społecznych pakietu dla przedsiębiorstw

 1. Dostępność nowego finansowania działalności operacyjnej,
 2. Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników,
 3. Zwolnienia, odroczenia i ulgi w obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne,
 4. Obniżenie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych oraz odroczenie obowiązku ich uiszczania, uiszczanie w ratach lub umorzenie zobowiązań,
 5. Nowe uprawnienia gmin w zakresie poboru podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie, opłat lokalnych,
 6. Rachunkowe i podatkowe ujęcie otrzymanych dotacji, zwolnień i subwencji – na co zwracać uwagę, aby nie narazić się na konsekwencje karno-skarbowe,

MODUŁ III – obowiązki i zmiany w terminach rachunkowych, podatkowych i sprawozdawczych w 2020r w kontekście COVID-19

 1. Terminy sporządzenia i zmiany w treści sprawozdań finansowych za 2019 rok,
 2. Zmiany w JPK, VAT w sytuacji COVID-19,
 3. Nomenklatura scalona CN – zmiany w terminach, praktyczne przejście na kody CN,
 4. Wiążąca informacja stawkowa,
 5. Raportowanie schematów podatkowych MDR – zmiany w terminach, kiedy obowiązek raportowania, zasady raportowania,
 6. Ceny transferowe – terminy, obowiązki, zasady ustalania, elementy dokumentacji cen transferowych,
 7. Ulga za złe długi, terminy płatności, zasady zmian w umowach w uwarunkowaniach COVID-19,

Zapraszamy

Metody pracy
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia w parach
Studium przypadku
Wykład
Dyskusja
Burza mózgów
Prezentacja
Analiza dokumentów

Informacje organizacyjne:

Czas trwania/ miejsce szkoleń/ koszt:

Warszawa/ Zakopane/ Sopot:

dzień1:10.00-16.00,dzień2: 9.00-15.00

Szkolenia stacjonarne w Warszawie odbywają się w różnych centrach szkoleniowych m. innymi: siedziba ETC&C, Google Campus Warsaw, Centrum szkoleniowe Żoliborz, Ogrodowa, Żurawia, Sienna lub Zielna. Usługa oferowana bez zakwaterowania. O dokładnym miejscu szkolenia informujemy po otrzymaniu od Państwa deklaracji.
Koszt 2 dniowego szkolenia (zawarty poniżej) zawiera: dydaktykę, materiały, serwis kawowy non stop, lunch 2 daniowy, certyfikat.

Szkolenia stacjonarne w Zakopanem (z zakwaterowaniem) odbywają się  w hotelach lub pensjonatach: Hotel "Willa Pod skocznią" (www.podskocznia.pl), "Dawidek" (www.dawidek.pl), "Basieńka" (www.basienka.com.pl), "Czarny Potok" (www.czarnypotok.pl) lub "Adria" (www.adriazakopane.pl) .

Szkolenia stacjonarne w Sopocie (z zakwaterowaniem) odbywają się  w hotelach lub pensjonatach: Hotel "Opera" Sopot (www.hotelopera.pl), hotel "Miramar" - sanatrium - (www.hotelmiramar.pl), hotel Bursztyn (www.hotelbursztyn.pl)  hotel Sedan (www.hotelsedan.pl)

Koszt 2 dniowego szkolenia (Zakopane/ Sopot) z zakaterowaniem (zawarty poniżej) zawiera: 2 noclegi w pokoju dwu osobowym, 2 śniadania, 2 obiady, dydaktykę, materiały, serwis kawowy non stop, certyfikat.

Dokładne miejsce realizacji szkoleń i zakwaterowania (w Zakopanem lub Sopocie) zależne jest od ilości zgłoszonych uczestników oraz możliwości hotelu (głównie od zamówień na pokoje 1 osobowe). Dapłata do pokoju 1 os. wynosi (Zakopane/ Sopot) 78 zł netto + 23%VAT/ 2 dni zakwaterowania.Uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień wyznaczonego terminu szkolenia. Zakwaterowanie tego dnia od godz. 15.00.
W przypadku uczestników szkoleń preferujacych wyższy standard hotelowy lub uczestników dojeżdzających do miejsca szkolenia (hotelu) - istnieje możliwość nie korzystania z noclegów. Wówczas należy odjąc koszt 100 zł netto+23%VAT, stanowiący koszt zakwaterowania przez 2 dni ze śniadaniami. Jest to wówczas taki sam koszt jak koszt szkolenia w Warszawie.   

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

Deklaracja.docx
490zł Zakopane
390 zł Warszawa
490 zł Sopot
290 zł Online

Deklaracja online

Nasi klienci