ZGŁOSZENIE

Na stronie głównej obok nazw szkoleń znajduje się Deklaracja.doc oraz Deklaracja online. Formularz ten jest NIEZOBOWIĄZUJĄCA deklaracją. Deklaracja.doc jest przeznaczona dla osób, które muszą uzyskać podpis osoby decydującej, aby zadeklarować udział pracowników firmy w danych szkoleniach. Deklaracja online jest przeznaczona dla osób, która mają możliwośc samodzielnego decydowania o zgłoszeniu osób na szkolenia. Po wypełnieniu i przesłaniu Deklaracji wysyłamy informacje o skompletowaniu grupy i miejscu odbycia się szkolenia. Wraz z tą informacją wysyłamy formularz ZGŁOSZENIA. Zawiera on m.innymi miejsce na imienne dane uczestników (do certyfikacji oraz rezerwacji hotelowych w przypadku szkoleń w Zakopanym). W sytuacji nie otrzymania potwierdzenie przyjęcia Deklaracji (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy:  0-607730000 (9.00-21.00).

Wpłata

Fakturę za szkolenie wystawiamy (na podstawie ZGŁOSZENIA)  na początku miesiąca, w którym odbywa się deklarowane szkolenie. Prosimy o wpłatę za szkolenia na konto organizatora na minimum 7 dni przed terminem szkolenia.  Upoważniacie nas wówczas Państwo do wystawienia i wysłania w formie elektronicznej (na wskazany w Formularzu "online" adres e-mail) faktury VAT, bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego - podstawa prawna art. 106n ust.1 ustawy o VAT. Faktury proforma wystawiamy na życzenie.

Ceny

Podane ceny są wartością netto. Do cen należy doliczyć 23%VAT. Cena zawiera, w przypadku szkoleń w Warszawie: dydaktykę, materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch. W przypadku szkolenia w Zakopanem: zakwaterowanie w pok 2-os. (2 noclegi - uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień szkolenia, dopłata do pok. 1 os - 39 zł netto/ 1 dzień), wyżywienie (2 śniadania, 2 obiadokolacje, przerwy kawowe - non stop), dydaktykę, materiały szkoleniowe, certyfikat.

Instytucje, które finansują szkolenie ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. Należy dołączyć do zamównia stosowne oświadczenie.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.

Więcej w zakladce Regulamin/ Warunki udziału.

Zapraszamy!! 

 

Standaryzacja pracy balansowanie procesów inżynieria wartości dodanej
Korzyści
 • Poznanie techniki Standaryzacji Pracy, Balansowania Procesów i Inżynierii Wartości Dodanej
 • Poznanie technik mierzenia pracy (czas cyklu)
 • Nauczenie umiejętności identyfikacji Czynności z Wartością Dodaną, Bez Wartości Dodanej i Strat oraz doskonalenia pracy
 • Poznanie wskaźników charakterystycznych dla Balansowania Procesów

Program

Standaryzacja Pracy

 • Czym jest Standard a czym Praca Standaryzowana
 • Dlaczego konieczne jest standaryzować pracę
 • Definicja Etapu procesu, Elementu operacji, Cyklu Pracy
 • Standaryzacja Pracy z użyciem Szczegółowej Instrukcji Pracy
 • Standaryzacja Pracy z użyciem Standardowej Karty Pracy
 • Standaryzacja Pracy z użyciem Tabeli Kombinacji Czasowych
 • Rodzaje technik mierzenia Cyklu Pracy
 • Jidoka – interakcje maszyny i człowieka – rodzaje pracy
 • Audytowanie pracy standardowej
 • Techniki doskonalenia pracy standardowej

Balansowanie Procesów

 • Czym jest balansowanie procesów
 • Dlaczego konieczne jest balansowanie procesów
 • Balansowanie procesów krok po kroku
 • Wskaźniki balansowania – wskaźnik balansu procesów, wskaźnik proporcji ustawienia balansu, wskaźnik optymalnej ilości zasobów
 • Cykl PDCA w doskonaleniu Balansu Procesów - techniki doskonalenia

Inżynieria Wartości Dodanej

 • Podział Etapów Procesu na Czynność z Wartością Dodaną, Bez Wartości Dodanej i Straty
 • Identyfikowanie i przykłady Czynności z Wartością Dodaną
 • Identyfikowanie i przykłady Bez Wartości Dodanej
 • Identyfikowanie i przykłady Strat – 7 rodzajów Strat
 • Balans Procesu z podziałem na Czynności z Wartością Dodaną, Bez Wartości Dodanej i Straty (Yamazumi)
 • Cykl PDCA w doskonaleniu Balansu z perspektywy Inżynierii Wartości Dodanej - techniki doskonalenia

 

Zapraszamy!

Metody pracy
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia grupowe
Studium przypadku

Informacje organizacyjne:

Czas trwania i miejsce szkoleń:

Warszawa i Zakopane:

dzień1;10.00-16.00, dzień2;9.00-15.00

Szkolenia stacjonarne w Warszawie odbywają się w różnych centrach szkoleniowych m. innymi: siedziba ETC&C, Google Campus Warsaw, Centrum szkoleniowe Żoliborz, Ogrodowa, Żurawia, Sienna.

Szkolenia w Zakopanem odbywają się  w hotelach lub pensjonatach o standardzie ***:

Hotel "Willa Pod skocznią" (www.podskocznia.pl), "Dawidek" (www.dawidek.pl), "Basieńka" (www.basienka.com.pl) , "Czarny Potok" (www.czarnypotok.pl) lub "Adria" (www.adriazakopane.pl) . Dokładne miejsce realizacji szkoleń i zakwaterowania zależne jest od ilości zgłoszonych uczestników oraz możliwości hotelu (głównie od zamówień na pokoje 1 osobowe). Uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień wyznaczonego terminu szkolenia. Rejestracja tego dnia od godz. 17.00.

Rezygnacja

Rezygnacja zgłoszona do 7 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych kosztów. W przypadku rezygnacji po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia 100% kosztów szkolenia. Istnieje wówczas możliwość oddelegowania innej osoby na miejsce osoby rezygnującej.

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE


Deklaracja.docx
Koszt szkolenia (netto):
490zł Zakopane
390zł Warszawa

Deklaracja online

Nasi klienci