ZGŁOSZENIE

Na stronie głównej obok nazw szkoleń znajduje się Deklaracja.doc oraz Deklaracja online. Formularz ten jest NIEZOBOWIĄZUJĄCA deklaracją udziału w szkoleniu.
Deklaracja.doc jest przeznaczona dla osób, które muszą uzyskać podpis osoby decydującej, aby zadeklarować udział pracowników firmy w danych szkoleniach.
Deklaracja online jest przeznaczona dla osób, która mają możliwośc samodzielnego decydowania o zgłoszeniu osób na szkolenia. Po wypełnieniu i przesłaniu Deklaracji wysyłamy informacje o (w sytuacji szkoleń stacjonarnych) miejscu odbywania się szkoleń. Wraz z tą informacją wysyłamy formularz ZGŁOSZENIE. Zawiera on m.innymi miejsce na imienne dane uczestników (do certyfikacji oraz rezerwacji hotelowych w przypadku szkoleń w Zakopanym/ Sopocie lub do wysłania linku, w sytuacji webianarów). Prosimy również o wysłanie wypełnionej, załączonej wraz ze Zgłoszeniem ZGODY na przetwarzanie danych osobowych zgodnych z RODO. W sytuacji nie otrzymania potwierdzenie przyjęcia Deklaracji (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy:  0-607730000 (9.00-21.00).

Wpłata

Po odesłaniu wypełnionego formularza ZGŁOSZENIE wystawiamy PROFORMĘ przesyłając ją na wskazany w zgłoszeniu adres email. Na minimum 7 dni (w przypadku szkoleń stacjonarnych) i 3 dni (w przypadku webinarów) przed terminem szkolenia prosimy o wpłatę na konto, która stanowi gwarancję udziału w szkoleniu.

Rezygnacja zgłoszona (mailem) do 7 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych kosztów. Nie wystawiamy wówczas f-ry rozliczeniowej VAT. W przypadku rezygnacji po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia 100% kosztów szkolenia wg wystawionej faktury VAT. Istnieje wówczas możliwość oddelegowania innej osoby na miejsce osoby rezygnującej. W przypadku wyczerpania liczby miejsc, odwołania szkolenia z winy organizatora lub rezygnacji do 7 dni (a dokonanej wpłaty) zgłaszającemu zostanie niezwłocznie zwrócona cała kwota wpłacona na konto organizatora.
Podane ceny są wartością netto. Do cen należy doliczyć 23%VAT. 

Instytucje, które finansują szkolenie ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. Należy dołączyć do zamówienia stosowne oświadczenie, które wysyłamy na życzenie instytucji/ firmy zgłaszającej.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.

Więcej w zakladce Regulamin/ Warunki udziału.


 

Równowaga między pracą a życiem osobistym - "Life Work Balance".
Korzyści
Na szkoleniu odnajdziesz odpowiedzi na następujące pytania?
 • Czym jest równowaga dla Ciebie?
 • Jak uruchomić procesy przyciągania "dobrych" sytuacji i zmiany ludzi, z którymi żyjesz lub pracujesz?
 • Jak skutecznie zarzadzać sukcesem (planować, organizować, kontrolować, oceniać)?
 • Jak cieszyć się z sukcesów, aby je dalej "przyciągać"?
 • Jak się zamartwiać porażkami, aby się w naszym życiu nie pojawiały?
 • Jak utrzymać wysoki poziom energii, zaangażowania i być konsekwentnym?
Szkolenie skierowany jest do osób, które chcą:

– lepiej poznać siebie i zadbać o swoje szczęście w obecnej pracy i w domu,
– odzyskać motywację do pracy i życia,
– osiągnąć sukces zawdowy i prywatny w obecnej sytuacji,
– odkryć swój prawdziwy potencjał i zacząć go wykorzystywać,
– poprawić relacje ze sobą samym i z innymi,
– zyskać odwagę do podejmowania decyzji w pracy i w domu.

 

Stworzyliśmy ten kurs, aby pomóc Ci w pełni wykorzystać swój własny wewnętrzny potencjał.


Program
 • Czym jest równowaga i sukces dla Ciebie i czym są motywatory życiowe oraz jak wpływają na Twoją wewnętrzną motywację?
  Co Cię hamuje przed osiągnięciem sukcesu w życiu zawodowym i prywatnym.
   
  Narzędzia zwiększenia pewności siebie i poczucia własnej wartości!
  Jak wyrobić w sobie wewnętrzną postawę lidera.
  Odkryjesz: jakie są Twoje wewnętrzne wartości i jak wpływają na to, jakich dokonujesz w życiu wyborów

  •  
   Dowiesz się też, czym są wewnętrzne źródła motywacji i jak je wykorzystać, aby osiągnąć sukces i zrealizować swoje cele
  •  
   Zaczniesz żyć na własnych zasadach. Odnajdziesz równowagę życiową i WEWNĘTRZNY SPOKÓJ.
  •  
   Będziesz realizował skutecznie swoje cele.
  •  
   Poznasz zasadę: jak być w odpowiednim miejscu, czasie i zmieniać otaczających Cię ludzi.
  •  
   Otrzymasz materiały szkoleniowe, które po szkoleniu pozwolą Ci wracać do tego, co dla Ciebie najważniejsze.

   TYLKO 20% LUDZI ODNOSI SUKCESY W ŻYCIU. DOŁĄCZ DO NICH :)

  Program szkolenia oparty jest na 3 dziedzinach nauki:
  1. najnowszych badanich i osiągnięciach psychologii pozytywnej,
  2. teorii względności Einstaina (przyciągania/ grawitacji)
  3. zarządzania celami wg Peter'a Drucker'a
Zapraszamy !
Metody pracy
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia w parach
Ćwiczenia grupowe
Studium przypadku
Wykład
Psychotesty
Kwestionariusz
Dyskusja
Burza mózgów
Scenki, odbrywanie ról
Prezentacja

Informacje organizacyjne:

Deklaracja.docx
490 zł Zakopane
390 zł Warszawa
490 zł Sopot
290 zł Online

Deklaracja online

Nasi klienci