ZGŁOSZENIE

Na stronie głównej obok nazw szkoleń znajduje się Deklaracja.doc oraz Deklaracja online. Formularz ten jest NIEZOBOWIĄZUJĄCA deklaracją. Deklaracja.doc jest przeznaczona dla osób, które muszą uzyskać podpis osoby decydującej, aby zadeklarować udział pracowników firmy w danych szkoleniach. Deklaracja online jest przeznaczona dla osób, która mają możliwośc samodzielnego decydowania o zgłoszeniu osób na szkolenia. Po wypełnieniu i przesłaniu Deklaracji wysyłamy informacje o skompletowaniu grupy i miejscu odbycia się szkolenia. Wraz z tą informacją wysyłamy formularz ZGŁOSZENIA. Zawiera on m.innymi miejsce na imienne dane uczestników (do certyfikacji oraz rezerwacji hotelowych w przypadku szkoleń w Zakopanym). W sytuacji nie otrzymania potwierdzenie przyjęcia Deklaracji (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy:  0-607730000 (9.00-21.00).

Wpłata

Fakturę za szkolenie wystawiamy (na podstawie ZGŁOSZENIA)  na początku miesiąca, w którym odbywa się deklarowane szkolenie. Prosimy o wpłatę za szkolenia na konto organizatora na minimum 7 dni przed terminem szkolenia.  Upoważniacie nas wówczas Państwo do wystawienia i wysłania w formie elektronicznej (na wskazany w Formularzu "online" adres e-mail) faktury VAT, bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego - podstawa prawna art. 106n ust.1 ustawy o VAT. Faktury proforma wystawiamy na życzenie.

Ceny

Podane ceny są wartością netto. Do cen należy doliczyć 23%VAT. Cena zawiera, w przypadku szkoleń w Warszawie: dydaktykę, materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch. W przypadku szkolenia w Zakopanem: zakwaterowanie w pok 2-os. (2 noclegi - uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień szkolenia, dopłata do pok. 1 os - 39 zł netto/ 1 dzień), wyżywienie (2 śniadania, 2 obiadokolacje, przerwy kawowe - non stop), dydaktykę, materiały szkoleniowe, certyfikat.

Instytucje, które finansują szkolenie ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. Należy dołączyć do zamównia stosowne oświadczenie.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.

Więcej w zakladce Regulamin/ Warunki udziału.

Zapraszamy!! 

 

Zarządzanie rozwojem. Menedżer coachem
Korzyści
 • Umiejętność planowania i podejmowania działań ukierunkowanych na rozwój pracowników oraz zwiększenie ich efektywności
 • Umiejętności planowanie ścieżek kariery
 • Umiejętności korzystania z narzędzi umożliwiających planowanie i rozwój kariery
 • Poznanie metod coachingowych ukierunkowanych na podniesienie efektywności pracowników
 • Nabycie umiejętności kluczowych dla pełnienia roli coacha

 


Program

 

Wstęp

 • Ćwiczenia wprowadzające i integrujące grupę

Plany rozwoju osobistego tworzone dla i przy udziale coachowanych

Wprowadzenie do Coachingu

 • Pojęcie oraz właściwe rozumienie coachingu Dlaczego warto stosować coaching – korzyści i wpływ na pracowników
 • Coaching jako styl zarządzania i metoda zwiększenia efektywności pracowników
 • Coaching w porównaniu do innych metod związanych z rozwojem pracowników Praca zespołowa i projektowa – wprowadzenie do coachingu

Kształtowanie ścieżki kariery a system ocen pracowniczych

Planowanie karier pracowniczych

 • Budowanie planów indywidualnej kariery pracownika
 • Awanse pionowe a awanse poziome
 • Metodologia tworzenia ścieżek awansów stanowiskowych
 • Wykorzystanie systemu oceny pracowniczej do tworzenia księgi awansów (księgi sukcesji)

Rola przełożonego w rozwoju pracowników

 • Budowanie przyjaznej kultury organizacyjnej Bieżąca ocena podwładnych Udzielanie spontanicznych informacji zwrotnych
 • Wzmacnianie pozytywnych zachowań, korygowanie negatywnych

Przygotowanie do coachingu

 • Bieżąca analiza wyników oceny pracownika
 • Jak coachować – struktura rozmowy coachingowej, umiejętności komunikacyjne i społeczne coacha.
 • Coaching jako proces globalny w firmie – przykłady sposobów i metod stosowanych we wdrażaniu coachingu

Przebieg procesu coachingu

 • Etap pierwszy: określenie potrzeb i celów coachingu
 • Etap drugi: kontrakt – uzgodnienie potrzeb rozwojowych i planu pracy
 • Etap trzeci: realizacja – problemy, przeformułowania celów
 • Etap czwarty: zakończenie i ewaluacja

Sesje coachingowe

 • Budowanie atmosfery zaufania podczas trwania procesu
 • Podstawowe techniki i narzędzia coacha
 • Diagnozowanie problemów w trakcie sesji coachingowych
 • Wykorzystywanie teorii uczenia się w coachingu

Case study, symulacje

 

Zapraszamy!

Metody pracy
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia w parach
Ćwiczenia grupowe
Studium przypadku

Informacje organizacyjne:

Czas trwania i miejsce szkoleń:

Warszawa i Zakopane:

dzień1;10.00-16.00, dzień2;9.00-15.00

Szkolenia stacjonarne w Warszawie odbywają się w różnych centrach szkoleniowych m. innymi: siedziba ETC&C, Google Campus Warsaw, Centrum szkoleniowe Żoliborz, Ogrodowa, Żurawia, Sienna.

Szkolenia w Zakopanem odbywają się  w hotelach lub pensjonatach o standardzie ***:

Hotel "Willa Pod skocznią" (www.podskocznia.pl), "Dawidek" (www.dawidek.pl), "Basieńka" (www.basienka.com.pl) , "Czarny Potok" (www.czarnypotok.pl) lub "Adria" (www.adriazakopane.pl) . Dokładne miejsce realizacji szkoleń i zakwaterowania zależne jest od ilości zgłoszonych uczestników oraz możliwości hotelu (głównie od zamówień na pokoje 1 osobowe). Uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień wyznaczonego terminu szkolenia. Rejestracja tego dnia od godz. 17.00.

Rezygnacja

Rezygnacja zgłoszona do 7 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych kosztów. W przypadku rezygnacji po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia 100% kosztów szkolenia. Istnieje wówczas możliwość oddelegowania innej osoby na miejsce osoby rezygnującej.

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE


Deklaracja.docx
Koszt szkolenia (netto) po dofinansowaniu:
390 zł Zakopane
290 zł Warszawa

Deklaracja online

Nasi klienci