ZGŁOSZENIE

Na stronie głównej obok nazw szkoleń znajduje się Deklaracja.doc oraz Deklaracja online. Formularz ten jest NIEZOBOWIĄZUJĄCA deklaracją. Deklaracja.doc jest przeznaczona dla osób, które muszą uzyskać podpis osoby decydującej, aby zadeklarować udział pracowników firmy w danych szkoleniach. Deklaracja online jest przeznaczona dla osób, która mają możliwośc samodzielnego decydowania o zgłoszeniu osób na szkolenia. Po wypełnieniu i przesłaniu Deklaracji wysyłamy informacje o skompletowaniu grupy i miejscu odbycia się szkolenia. Wraz z tą informacją wysyłamy formularz ZGŁOSZENIA. Zawiera on m.innymi miejsce na imienne dane uczestników (do certyfikacji oraz rezerwacji hotelowych w przypadku szkoleń w Zakopanym). W sytuacji nie otrzymania potwierdzenie przyjęcia Deklaracji (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy:  0-607730000 (9.00-21.00).

Wpłata

Fakturę za szkolenie wystawiamy (na podstawie ZGŁOSZENIA)  na początku miesiąca, w którym odbywa się deklarowane szkolenie. Prosimy o wpłatę za szkolenia na konto organizatora na minimum 7 dni przed terminem szkolenia.  Upoważniacie nas wówczas Państwo do wystawienia i wysłania w formie elektronicznej (na wskazany w Formularzu "online" adres e-mail) faktury VAT, bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego - podstawa prawna art. 106n ust.1 ustawy o VAT. Faktury proforma wystawiamy na życzenie.

Ceny

Podane ceny są wartością netto. Do cen należy doliczyć 23%VAT. Cena zawiera, w przypadku szkoleń w Warszawie: dydaktykę, materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch. W przypadku szkolenia w Zakopanem: zakwaterowanie w pok 2-os. (2 noclegi - uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień szkolenia, dopłata do pok. 1 os - 39 zł netto/ 1 dzień), wyżywienie (2 śniadania, 2 obiadokolacje, przerwy kawowe - non stop), dydaktykę, materiały szkoleniowe, certyfikat.

Instytucje, które finansują szkolenie ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. Należy dołączyć do zamównia stosowne oświadczenie.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.

Więcej w zakladce Regulamin/ Warunki udziału.

Zapraszamy!! 

 

Zarządzanie zakupami
Korzyści

Cele szkolenia:

 • Zdefiniowanie Zarządzania Zakupami w firmie
 • Pozycjonowanie zarządzania w procesie decyzyjnym
 • Określenie wpływu i odpowiedzialności na wyniki firmy
 • Charakterystyka powiązań z powszechnie uznanymi systemami
 • Zarządzania Jakością
 • Określenie zakresu przebiegu informacji w firmie, niezbędnej
 • dla prawidłowego funkcjonowania całego łańcucha dostaw
 • Zrozumienie roli planowania na poprawność realizowanych zakupów
 • Prognozowanie zakupów
 • Omówienie wpływu sformalizowanych procesów,
 • procedur i instrukcji na efektywność zakupów
 • Narzędzia wspierające zarządzanie zakupami
 • 5 sił Portera
 • Macierz Kraljica 
 • Decyzje strategiczne w zakupach
 • Wpływ zakupów na zarządzanie zapasami.
 • Metody pomiarów i kontroli
 • Rozwój narzędzi wspomagających w klasyfikacji materiałów
 • Analiza ABC i XYZ
 • Podkreślenie możliwości wpływu zakupów na jakość obsługi klienta
 • Zdefiniowanie roli selekcji i doboru Dostawców
 • Omówienie prawidłowości procesu ofertowego
 • Kkryteria wyboru ofert, negocjacji ofertowych
 • Wybór najlepszych strategii logistycznych
 • (JIT, KANBAN, VMI/SMI)
 • Kontrakty. Negocjacje kontraktów i ich zapisy
 • Zarządzanie kontrolą kosztów
 • Wsparcie dla firmy przy korzystaniu z rozwiązań zewnętrznych,
 • Standaryzacja, optymalizacja

Program
 • Zarządzanie Zakupami a tradycyjne „Zaopatrzenie”
 • Wpływ Zarządzania Zakupami na decyzje strategiczne w firmie.
 • Podział na Zakupy Operacyjne i Taktyczne/Strategiczne
 • Korelacja nowoczesnego Zarządzania Zakupami z powszechnie znanymi Systemami Zapewnienia Jakości / Zarządzania Jakością
 • Wpływ Zarządzania Zakupami na zewnętrzne i wewnętrzne możliwości standaryzacji, konsolidacji, outsourcingu, partnerstwa i kooperacji
 • 5 Sił Portera – Analiza środowiska biznesowego
 • „Model Kraljica” – Model strategii dla kupowanych materiałów i grup materiałowych
 • Wpływ Zarządzania Zakupami na najważniejsze wskaźniki w firmie
 • Prognozowanie i cykl planowania
 • Parametryzowanie systemu (np. MRPII, ERP) i kontrola zmian.
 • Rodzaje i metody generowania zapotrzebowania
 • Przebieg zakupów operacyjnych
 • Zarządzanie Zapasami. Ich optymalizacja
 • Analiza materiałów w klasyfikacji ABC i XYZ
 • Wskaźniki zakupów operacyjnych jako parametry miary ich efektywności
 • Obowiązki kupców operacyjnych pod kątem współpracy z pozostałą częścią firmy
 • Rola Procurement w Firmie i wsparcie dla realizacji Strategii / kierunku działań firmy
 • Weryfikacja rynku. Wybór strategii działania dostosowanej do możliwości rynku
 • Pre-selekcja, selekcja i wybór Dostawców
 • Definiowanie Dostawcy Strategicznego i Krytycznego dla procesu
 • Supplier Ranking Tool
 • Przebieg procesu ofertowego
 • Kontrakty. Negocjacje, reguły, kryteria akceptacji zapisów.
 • Zarządzanie wdrażaniem najlepszych rozwiązań logistycznych
 • Zarządzanie kosztami.
 • Zarządzanie reklamacjami

 

Zapraszamy!

Metody pracy
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia grupowe
Studium przypadku

Informacje organizacyjne:

Czas trwania i miejsce szkoleń:

Warszawa i Zakopane:

dzień1;10.00-16.00, dzień2;9.00-15.00

Szkolenia stacjonarne w Warszawie odbywają się w różnych centrach szkoleniowych m. innymi: siedziba ETC&C, Google Campus Warsaw, Centrum szkoleniowe Żoliborz, Ogrodowa, Żurawia, Sienna.

Szkolenia w Zakopanem odbywają się  w hotelach lub pensjonatach o standardzie ***:

Hotel "Willa Pod skocznią" (www.podskocznia.pl), "Dawidek" (www.dawidek.pl), "Basieńka" (www.basienka.com.pl) , "Czarny Potok" (www.czarnypotok.pl) lub "Adria" (www.adriazakopane.pl) . Dokładne miejsce realizacji szkoleń i zakwaterowania zależne jest od ilości zgłoszonych uczestników oraz możliwości hotelu (głównie od zamówień na pokoje 1 osobowe). Uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień wyznaczonego terminu szkolenia. Rejestracja tego dnia od godz. 17.00.

Rezygnacja

Rezygnacja zgłoszona do 7 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych kosztów. W przypadku rezygnacji po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia 100% kosztów szkolenia. Istnieje wówczas możliwość oddelegowania innej osoby na miejsce osoby rezygnującej.

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE


Deklaracja.docx
Koszt szkolenia (netto):
490 zł Zakopane
390 zł Warszawa

Deklaracja online

Nasi klienci