ZGŁOSZENIE

Na stronie głównej obok nazw szkoleń znajduje się Deklaracja.doc oraz Deklaracja online. Formularz ten jest NIEZOBOWIĄZUJĄCA deklaracją udziału w szkoleniu.
Deklaracja.doc jest przeznaczona dla osób, które muszą uzyskać podpis osoby decydującej, aby zadeklarować udział pracowników firmy w danych szkoleniach.
Deklaracja online jest przeznaczona dla osób, która mają możliwośc samodzielnego decydowania o zgłoszeniu osób na szkolenia. Po wypełnieniu i przesłaniu Deklaracji wysyłamy informacje o (w sytuacji szkoleń stacjonarnych) miejscu odbywania się szkoleń. Wraz z tą informacją wysyłamy formularz ZGŁOSZENIE. Zawiera on m.innymi miejsce na imienne dane uczestników (do certyfikacji oraz rezerwacji hotelowych w przypadku szkoleń w Zakopanym/ Sopocie lub do wysłania linku, w sytuacji webianarów). Prosimy również o wysłanie wypełnionej, załączonej wraz ze Zgłoszeniem ZGODY na przetwarzanie danych osobowych zgodnych z RODO. W sytuacji nie otrzymania potwierdzenie przyjęcia Deklaracji (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy:  0-607730000 (9.00-21.00).

Wpłata

Po odesłaniu wypełnionego formularza ZGŁOSZENIE wystawiamy PROFORMĘ przesyłając ją na wskazany w zgłoszeniu adres email. Na minimum 7 dni (w przypadku szkoleń stacjonarnych) i 3 dni (w przypadku webinarów) przed terminem szkolenia prosimy o wpłatę na konto, która stanowi gwarancję udziału w szkoleniu.
Rezygnacja zgłoszona (mailem) do 7 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych kosztów. Nie wystawiamy wówczas f-ry rozliczeniowej VAT. W przypadku rezygnacji po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia 100% kosztów szkolenia wg wystawionej faktury VAT. Istnieje wówczas możliwość oddelegowania innej osoby na miejsce osoby rezygnującej. W przypadku wyczerpania liczby miejsc, odwołania szkolenia z winy organizatora lub rezygnacji do 7 dni (a dokonanej wpłaty) zgłaszającemu zostanie niezwłocznie zwrócona cała kwota wpłacona na konto organizatora.
Podane ceny są wartością netto. Do cen należy doliczyć 23%VAT. 
Instytucje, które finansują szkolenie ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. Należy dołączyć do zamówienia stosowne oświadczenie, które wysyłamy na życzenie instytucji/ firmy zgłaszającej.
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.
Więcej w zakladce Regulamin/ Warunki udziału.

 

Deklaracja online – deklaracja nie jest zobowiązaniem udziału w szkoleniu.

Po skompletowaniu grupy wysyłamy na wskazany adres email kartę zgłoszenia ze szczegółami organizacyjnymi. Wzór karty w warunkach udziału.

Szkolenie Sztuka wystąpień publicznych i prezentacji
Cena 490 zł Zakopane
390 zł Warszawa
490 zł Gdańsk
290 zł Online
Miejsce


Zak-ne/ 2noclegi
W-wa/ b.noclegu
Gdańsk/2noclegi
Online/ webinar

Termin


17-18.06
15-16.07
25-26.05
25-26.05


Dane osoby dokonującej deklaracji
Niniejszym deklaruję udział w niniejszym szkoleniu następującej ilości osób:

Zakopane, Gdańsk - dopłata do pok. 1 os. (78 pln+23%VAT/ 2 dni/ 1 os.).
Prosimy wpisać ilość osób lub „0".

W przypadku szkoleń w Warszawie i Online proszę wpisać Tak – „0", Nie – „0".


Uwaga! Istnieje możliwość nie korzystania z usług zakwaterowania w Zakopanem/ Gdańsku. Koszt takiego szkolenia jest wówczas taki sam jak w Warszawie, gdzie nie gwarantujemy usługi noclegowej. Proszę wówczas wpisać w uwagach:
"bez zakwaterowania"

Uwagi


Pola oznaczone * są wymaganeNasi klienci